Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΕ

Πατησίων 54,Αθήνα, 106 82,
Τηλ. κέντρο: 210-8808700.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΤηλ.: 210-8808801Fax:   210-8837020

e-mail: gramproedrou@tayteko.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ

Τηλ.: 210-8808716

Fax:  210-8825582,

e-mail: gramds@tayteko.gr

 

ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΉΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλ.: 210-8808716

Fax:  210-8825582

e-mail: elenxos@tayteko.gr

 

ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΉΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΗΤΡΩΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Τηλ.: 210-8808887, 210-8808777, 210-8808728, 210-8808889, 210-8808803

Fax:  210-8808903

e-mail: mitrooparoxes@tayteko.gr

 

ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τηλ.: 210-8808756, 210-8808762, 210-8808717, 210-8808719

Fax:  210-8808904

e-mail: nomikonyp@tayteko.gr

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τηλ.: 210-8808703

Fax:  210-8833318

e-mail: ddioikitikou@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Τηλ.: 210-8808701

Fax:  210-8833318

e-mail: dioikisiad@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τηλ.: 210-8808710, 210-8808708, 210-8808760, 210-8808888, 210-8808714

Fax:  210-8808714

e-mail: politon@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-8808880, 210-8808951

Fax:  210-8814449

e-mail: pliroforiki@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΗ

Τηλ.: 210-5273785, 210-8808711

Fax:  210-5221655

e-mail: dioikisidei@tayteko.gr

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τηλ.: 210-8808757

Fax:  210-8808905

e-mail: doikonomikou@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τηλ.: 210-8808798, 210-8808776, 210-8808712

Fax:  210-8808900

e-mail: oikdiax@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τηλ.: 210-8808713, 210-8808804, 210-8808958

Fax:  210-8808759

e-mail: logpronoias@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τηλ.: 210-8808810, 210-8808754, 210-8808751, 210-8808966

Fax:  210-8222362

e-mail: dapanes@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ & ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τηλ.: 210-8808775

Fax:  210-8808900

e-mail: esodonmetron@tayteko.gr

 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τηλ.: 210-8808807

Fax:  210-8222362

e-mail: dpronoias@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ  Α’ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΟΣΕ & ΕΡΤ)

Τηλ.: 210-8808901, 210-8808755, 210-8808752, 210-8808753, 210-8808961, 210-8808960

Fax:  210-5201993

e-mail: esodaparoxes-ose-ert@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ  Β’ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΟΤΕ, ΕΤΕ,ΙΛΤ)

Τηλ.: 210-8808957

e-mail: esodaparoxes-ote-ete-ilt@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ  Γ’ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΔΕΗ)

Τηλ.: 210-5273819, 210-5240824

Fax:  210-5240824

e-mail: esodaparoxes-dei@tayteko.gr

 

ΤΜΉΜΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ.: 210-8808955

Fax:  210-8814449

e-mail: pronoiadei@tayteko.gr

 

 

Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ΤΑΥΤΕΚΩ συστάθηκε το 2008 (άρθ. 70 του ν. 3655/2008,ΦΕΚ 58 Ά 3-4-2008) ως Ν.Π.Δ.Δ.

Αρχικά αποτελούσε συνένωση είκοσι (20) παλιότερων ανεξαρτήτων ασφαλιστικών Ταμείων που συγκροτούσαν τους Τομείς του, με σκοπό την απονομή επικουρικής σύναξης, παροχών υγείας και εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του. Μια σειρά διαθρωτικών αλλαγών στο τομέα των ασφαλιστικών ταμείων τα 2 τελευταία χρόνια επηρέασε τη δομή και άλλαξε τις αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΜ (άρθ. 44 του ν. 3996/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 20 του ν. 4019/2011). Από την 1-7-2012 (άρθρο 36 του ν. 4052/2012, ΦΕΚ 41Α’/1-3-2012) εντάχθηκαν επίσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) οι τέσσερις (4) Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ-ΕΡΤ και Τουρισμού, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και επιπλέον ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την Επικουρική Ασφάλιση.

Επιπλέον εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ από την 1-5-2012 οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος των Κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (παρ. 17 του άρθ. 13 του ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4075/2012, ΦΕΚ 89 Α’ /11-4-2012). Λίγους μήνες αργότερα εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και οι Τομείς ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (καταργήθηκε η παράγραφος 14 του άρθρου 43 του ν. 4075/2012). Μετά τις αλλαγές αυτές στο χώρο των ασφαλιστικών Ταμείων οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ διαχωρίζονται στον Κλάδο Υγείας και στον Κλάδο Πρόνοιας.

Κλάδος Υγείας

1. Οι παροχές σε χρήμα. Η χορήγηση αυτών διέπεται από τις διατάξεις των κανονισμών των οικείων Τομέων του Κλάδου Υγείας (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και του Τομέα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας του ΚΑΠ-ΔΕΗ. Οι ανωτέρω Τομείς Υγείας θα λειτουργούν οργανωμένοι πλέον σε ένα ενιαίο Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

2. Η ασφάλιση και ειδικότερα η έκδοση βιβλιαρίων ασθένειας (και θεώρηση τους) για τους ασφαλισμένους όλων των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Τομέων και Κλάδων Υγείας (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ), η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας καιΕυρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) καθώς και αρμοδιότητες συναφείς με τα μητρώα των ασφαλισμένων (αρθρ. 44, παρ.4 των Ν.4075/12).

3. Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα (αρθρ. 47, παρ.2, ν.4075/12 και αρθρ.19 παρ.2 ν.3918/2011).

Κλάδος Πρόνοιας

Η χορήγηση εφάπαξ παροχών πρόνοιας των Τομέων ΤΠΠ-ΟΤΕ, ΤΠΠ-ΟΣΕ, ΤΠΠ-ΔΕΗ, ΤΠΠ-ΕΤΕ, ΤΠΠ-ΕΡΤΤ, ΤΠΠ-ΙΛΤ. Οι Τομείς αυτοί διατηρούν την οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια τους και έχουν τις δικές τους καταστατικές διατάξεις.

Οι ριζικές αλλαγές που συντελέσθηκαν στο χώρο της ασφάλισης κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αναδιοργάνωσης του ΤΑΥΤΕΚΩ και τη διαμόρφωση μιας νέας οργανωτικής δομής. Με την υπ. αριθμ. Φ.80000/28375/1942 (φεκ 38 Β’ 14/1/2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημιουργήθηκε ένα λιτό οργανόγραμμα βάσει του οποίου μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο Φορέας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στο πολίτη.

Τα ανώτατα όργανα διοίκησης του  ΤΑΥΤΕΚΩ είναι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.

1.Το Δ.Σ., το οποίο με το ν. 4144/2013 ορίστηκε από 1-7-2013 σε 9μελές, καθορίζει την πολιτική δράσης του Ταμείου και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΔΣ συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου (Πατησίων 54). Επικουρικά για την καλύτερη και ταχύτερη λειτουργία του Δ.Σ. λειτουργεί Γραμματεία Δ.Σ. που υπάγεται απευθείας σε αυτό.

2.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι στέλεχος πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρ. 49Α του Κανονισμού της Βουλής με νόμιμες και ανοικτές διαδικασίες από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τριετή (3ετή) θητεία. Οι αρμοδιότητές του (άρθρο 134 νόμος 3655/2008) συνίστανται στην μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, κανονιστικών πράξεων και κανονισμών, στην εκπροσώπηση του Ταμείου δικαστικώς και εξωδίκως, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στην υπογραφή κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. των συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο. Τέλος, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του. Για τη διευκόλυνση του έργου και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραμματεία Προέδρου.

Η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ. (υπ’ αριθμ. Φ21230/20246/1206 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΦΕΚ 349/24-7-2013) είναι η ακόλουθη:

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ιδιότητα

ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΦΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

Πρόεδρος

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΥΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Αντιπρόεδρος

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων Τομέων ΔΕΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων

Προσωπικού Τραπεζών

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκπρόσωπος Τομέων Προσωπικού ΟΤΕ

ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εκπρόσωπος εργοδοτών

ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εκπρόσωπος εργοδοτών

ΠΛΙΑΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Εκπρόσωπος των συνταξιούχων

ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

Εκπρόσωπος εργαζομένων ΤΑΥΤΕΚΩ για θέματα προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας.

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κυβερνητικός Επίτροπος