Από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από 1 Νοεμβρίου του 2010 έως και 30 Απριλίου του 2011 τίθεται σε ισχύ το μειωμένο (νυχτερινό) οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τη χειμερινή περίοδο.Οι πελάτες που εντάσσονται στη ρύθμιση θα πληρώνουν φθηνότερα το ρεύμα από τις 2.00-8.00 και 15.30-17.30.Προϋποθέσεις χορήγησης & Δικαιολογητικά χορήγησης Νυχτερινού ΤιμολογίουΟι πελάτες της ΔΕΗ που επιθυμούν να ενταχθούν στο νυχτερινό τιμολόγιο πρέπει

να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Θα πρέπει να καλέσουν ηλεκτρολόγο τοποθετηθεί από ηλεκτρολόγο, εάν δεν υπάρχει ήδη, ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος πρέπει να τους χορηγήσει μια «Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου», στην οποία θα αναφέρεται και αυτός ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης.
  • Αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες από τον ηλεκτρολόγο χρειάζεται να υποβληθούν στη ΔΕΗ:
  • 1. Αίτηση χορήγησης μειωμένου (νυχτερινού) τιμολογίου (έντυπο ΔΕΗ).
  • 2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, στην οποία εμφανίζεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης
  • 3. Αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζετε τα στοιχεία του ΑΦΜ σας.
  • 4. Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου.

Δείτε τις χρεώσεις των τιμολογίων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Τιμολόγιο Γ1
Tετραμηνιαία χρέωση
1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών 3,08 € ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών 8,76 € ανά τετράμηνο
Eνέργεια 1Φ: Όλες οι kWh: 0,07169 €/kWh
Ενέργεια 3Φ: Όλες οι kWh: 0,07671 €/kWh
Ελάχιστη χρέωση:
Μονοφασικών παροχών: 6,34 € ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών: 13,54 € ανά τετράμηνο
1.2. Αν η κατανάλωση είναι 801 έως 1600 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών 11,44 € ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών 23,08 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08761 €/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11165 €/kWh
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08761€/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11165 €/kWh
1.3. Αν η κατανάλωση είναι 1601 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών 15,18 € ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών 38,32 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08761 €/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11165 €/kWh
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,13705 €/kWh
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08761€/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11165 €/kWh
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,13705 €/kWh
2
1.4. Αν η κατανάλωση είναι 2001 έως 3000 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών 46,38€ ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών 64,44 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08925 €/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11373 €/kWh
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,13959 €/kWh
οι υπόλοιπες 1000 kWh ανά τετράμηνο: 0,18674 €/kWh
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08925 €/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11373 €/kWh
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,13959 €/kWh
οι υπόλοιπες 1000 kWh ανά τετράμηνο: 0,18674€/kWh
1.5. Αν η κατανάλωση είναι 3001 kWh και άνω ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών 46,38 € ανά τετράμηνο
Τριφασικών παροχών 64,44 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08981€/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11443 €/kWh
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,14045 €/kWh
οι επόμενες 1000 kWh ανά τετράμηνο: 0,18790 €/kWh
οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο 0,18971 €/kWh
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,08981 €/kWh
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο: 0,11443 €/kWh
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο: 0,14045 €/kWh
οι επόμενες 1000 kWh ανά τετράμηνο: 0,18790 €/kWh
οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο 0,18971 €/kWh
2. Τιμολόγιο Γ1N
Tετραμηνιαία χρέωση
2.1. Ωράριο «κανονικής χρέωσης»:
Πάγιο, τιμές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση: όπως στο τιμολόγιο Γ1
2.2. Ωράριο «μειωμένης χρέωσης»:
Πάγιο (ανεξάρτητο του ωραρίου «κανονικής χρέωσης»): 3,98 €
ενέργεια: 0,05279 €/kWh
ελάχιστη χρέωση: το πάγιο
3
3. Τιμολόγιο ΓT (Πολυτέκνων)
Τετραμηνιαία χρέωση
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ’ όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και άνω καθώς και εφ΄ όσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου
Πάγιο:
μονοφασικών παροχών: 2,06€ ανά τετράμηνο
τριφασικών παροχών: 6,30 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια:
Για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
– οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598 €/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
Για πολύτεκνους με 5 έως και 9 προστατευόμενα παιδιά
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
– οι επόμενες 1600 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598 €/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
Για πολύτεκνους με 10 και άνω προστατευόμενα παιδιά
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
– οι επόμενες 2100 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598 €/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
Eλάχιστη χρέωση:
Mονοφασικών παροχών: 6,32 € ανά τετράμηνο
Tριφασικών παροχών: 12,64 € ανά τετράμηνο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s