ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ – ΕΚΘΕΣΗ  ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αγαπητοί Φίλοι Έλληνες

 Ι  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 Θα ξεκινήσουμε ανάποδα από τον Επίλογο του παρόντος κειμένου και συγκεκριμένα:   Σ’ όλους είναι γνωστό ότι η Πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ του Δήμου Αθηνών έχει έκταση περίπου 24 στρέμματα και αξίζει περίπου 100 εκατ. Ευρώ. Μια χούφτα ανθρώπων, 10500 οικογένειες (Πολιτικοί – διαπλεκόμενοι – Τραπεζίτες – μεγαλοεπιχειρηματίες – μεγαλοχρηματιστές – μεγαλοδημοσιογράφοι – μεγαλοαναλυτές – μεγαλοσυνδικαλιστές κ.λ.π.) κυρίως μέσα στη Ελλάδα, προσπαθούν, κοπιάζουν ανίδρωτα, αφορολόγητα, παίζοντας πολλάκις τον ρόλο των Εθνοσωτήρων μέσω

των «μνημοσύνων» να μας πείσουν ότι η υπόψη Πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ αξίζει 1 εκ. € και το τίμημα ξεπουλήματος δεν μπορεί να αυξηθεί διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αποδεχτούμε τα «ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ».

Βέβαια αυτή η αξία της Πλατείας ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  του 1 εκ. € κοστολογείται και με την συμπαράσταση μερικών άσπονδων φίλων μας του Εξωτερικού(τους γνωρίσαμε στον 1ο και 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια της Δικτατορίας, του κυπριακού κ.λ.π. που κατά νου έχουν να δώσουν τα μονά και να πάρουν τα δεκαπλά. Δηλαδή, λαϊκά, δανειζόμαστε 1, έχουμε επιστρέψει 3 και χρωστάμε ακόμα 6 !!!)

Διερωτώμεθα λοιπόν αν είναι έτσι η Πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ να αξίζει 1 εκ. € τότε δεν παίζεται «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ»; Θα αποδείξουμε λοιπόν με το παρόν κείμενο ότι μας έχουν στήσει μια «Θεατρική παράσταση παραλογισμού» που όμως σαν Έλληνες με IQκαι DNA υψηλότατο, δεν μασάμε, δεν τσιμπάμε, δεν αυτοπαγηδευόμαστε.

ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Δήλωση του απερχόμενου Διοικητή Ε.Κ.Τ. κου Τρισέ στις 2-6-2011 στον Καναδά (Διεθνής σύναξη Τραπεζιτών – Οικονομικών και Πολιτικών παραγόντων) ότι «η ΕΛΛΑΔΑ μας είναι από τις πιο πλούσιες χώρες του Κόσμου»

2 Δήλωση στις 11-7-2011 του νέου Διοικητή Ε.Κ.Τ. κου BINISMAGHIότι «η ΕΛΛΑΔΑ  μας είναι πλούσια χώρα»

ΠΡΟΣΟΧΗ3 Δήλωση του νέου Υπουργού ΥΠΕΚΑ κου Γ.Παπακωνσταντίνου ότι «ο προς εκμετάλλευση ορυκτός πλούτος της ΕΛΛΑΔΑΣ μας εκτιμάται περίπου 28 δις €», με λίγη μόχλευση προβλέπω ότι μπορεί να φθάσει τα 78 δις €.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ4 Εκτιμήσεις – έρευνες που προσεγγίζουν σχεδόν το 100 % της πραγματικότητας :

α. Του παρατηρητηρίου Ενεργειακής Πολιτικής

β. Του ΙΓΜΕ Ελλάδος

γ. Των Νορβηγικών Εταιριών εξόριξης υδρογονανθράκων – πετρελαίου

δ. Του καθηγητού Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κου Φώσκολου μετά των έμπειρων Συνεργατών του

ε. ΤωνPETER L. BRIGER καιPanayioti Natsiopoulou

στ. Των καθηγητών ορυκτολογίας και γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης κ.κ. Ανανία Τσιρουμπίδη και Αντέστη Φιλιππίδη  

ζ. και άλλων έγκυρων υψηλού επιπέδου ερευνητικών  ομάδων – Ινστούτων Γεωφυσικών Ερευνών, μελετών των ΗΠΑ, Γαλλίας, Ρωσίας κ.λ.π.

ότι τα κοιτάσματα: (1) κυρίως νοτίως της Κρήτης για υδρογονάνθρακες είναι τουλάχιστον ίσα ή διπλάσια της Κύπρου και του Ισραήλ (εκτίμηση ελάχιστης βάσης περίπου 2,8 τρις m3) Αυτό σε χρήμα → ΕΥΡΩ σημαίνει κατά του Νορβηγούς ότι σε 12 χρόνια ξεχρεώνουμε τελείως πλήρως το χρέος των 350 δις € που είναι σήμερα ή αλλιώς θα έχουμε 29 δις € έσοδα ετησίως για 12 χρόνια. (Με συμμετοχή ≈ 5-8 δις € στις ερευνητικές εργασίες + εξόρυξη).

(2) Δυτικά της Κέρκυρας και αλλού υπάρχουν 8 δις βαρέλια πετρελαίου (το βαρέλι πετρελαίου σήμερα τιμάται 80 έως 100 δολάρια)

(3) Λιγνίτου είναι 6,7 δις τόνοι

(4) Λοιπά κοιτάσματα πλην των ανακοινωθέντων από το ΥΠΕΚΑ (βλέπε Παραγ.3 Κεφάλαιο ΙΙ)

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Υ.Γ.1 Σήμερα η ΕΛΛΑΔΑ μας εισάγει για ημερήσια ανάγκη σε πετρέλαιο 400,000 βαρέλια και σε ετήσια 150,000,000 βαρέλια ή σε € 15 δις ετησίως δηλ. με το κοίτασμα της Κέρκυρας θα είχαμε οικονομία σε τριάντα χρόνια περίπου 270 δις € μεσοσταθμικά όσο το 65 % του χρέους που έχουμε σήμερα ή σε Ευρώ οικονομία όπως είπαμε 15 δις ετησίως που σημαίνει περίπου μεσοσταθμικά το 80 % των ετησίων τόκων στα δάνεια που έχουμε χρεωθεί – δανεισθεί.

Υ.Γ.2 Προ και μετά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, μαζί και αυτών της Νότιας Κρήτης, το συνολικό όφελος σε μια 15ετία θα ήταν τέτοιο (με μόχλευση περίπου 5 μονάδες) ώστε το κατά κεφαλήν εισόδημα του Έλληνα σε άκρως δίκαια και ευρεία βάση να ανέλθει σε 80,000 Δολάρια σε πρώτη φάση από τα 28,000 δολάρια που είναι σήμερα σε στενή βάση ανισοκατανεμόμενο.

 Υ.Γ.3 Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού σε 300,000 άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές τις παραπάνω εκτιμήσεις-προβλέψεις για τον πλούτο  μας προσπαθεί το «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %» με την διακριτική συμβολή ολιγάριθμων εξωτερικών παραγόντων να τις υποβαθμίσει εσκεμμένα για ευνόητους λόγους.

Καθήκον μας είναι τις παράτυπες, παράνομες, αντεθνικές δράσεις του «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 80 %» σε βάρος των Επιστημονικών ερευνητών κ.λ.π. να τις αποκαλύψουμε, να τις εμποδίσουμε και παράλληλα ο καθένας με τον Δημοκρατικό τρόπο του να προστατεύσουμε τον Πλούτο μας που αξίζει παραστατικά με την Πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ των 100 εκατ. € και όχι την Πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ του 1 εκατ. €.

Παρακάτω θα συναντήσουμε και άλλα στοιχεία που επικροτούν-μαρτυρούν τα προαναφερόμενα.

5 Την  Λογιστική Οικονομική Κατάσταση Α’ εξαμήνου 2011 της ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ

Συνοπτικά αναφέρονται τα βασικά:

(α) Όγκος πωλήσεων σε MWh → 23.300.000

→(β) Όγκος πωλήσεων σε     m3 → 2 δις m3 Φ.Α

(γ) Κέρδη προ φόρων σε      € → 129,000,000

→(δ) Κέρδη μετά απο φόρους σε € → 97,000,000

6 Το εμβαδόν της ΕΛΛΑΔΑΣ μας στην ξηρά είναι χονδρικώς

120,000,000,000 τ.μ. (120 δις τετρ. μέτρα)

120,000,000 στρέμματα (120 εκατ. στρέμματα)

ελάχιστης πραγματικής αξίας 120,000,000,000 x 45 €/τ.μ. = περίπου 7 τρις €

Ο υποθαλάσσιος πλούτος από Ιόνια πλευρά έως Νότια Κρήτη (πεδίον Πλακιά+Μεσσαρά κ.λ.π.) είναι 1,8 τρις € και με μόχλευση 20ετίας περίπου 3 έως 4 τρις €

7 Τις μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη Πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής Μεσογειακής – Κρητικής Διατροφής που μας δίδει η γεωφυσική και γεωγραφική θέση της ΕΛΛΑΔΑΣ μας (όχι μεταλλαγμένης ή ληγμένης).

8 Την Ελληνική Τουριστική και Ναυτιλιακή δυναμική που αναπτύσσει η ΕΛΛΑΔΑΣ μας  κυρίως στο Εξωτερικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ:

Κύκλος εργασιών 2000-2011                     = 150δις €

Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα Α’ εξ. 2011          = 9 δις €

Αριθμός πλοίων σ’ όλο τον κόσμο            = 3500

Αριθμός Πλοίων με Ελληνική Σημαία       = 1000

Συμμετοχή στο Εμπορικό ισοζύγιο           ≈ 30 %

9 Την προ 2μήνου διαπίστωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Γερμανίας ότι «Το ηλιακό ενεργειακό πεδίο της ΕΛΛΑΣΑΣ μας δημιουργεί μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες»

10 Το ενεργειακό Έλλειμμα της Γερμανίας και των άλλων χωρών της Ε.Ε. που δημιουργείται από τις αποφάσεις τους για επικείμενες διακοπές της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η Capgemini European Observer εκτιμά ότι:

α. Μέχρι το 2030 το 50 % εισαγωγής Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη θα εισάγεται μέσω των αγωγών από την “GAZPROM ΡΩΣΙΑΣ”

β. Για να απεξαρτηθεί  η Ευρώπη από το Φυσικό Αέριο της Ρωσίας θα πρέπει να επενδύσει 1,1 τρις € μέχρι το 2020.

γ. σε περιόδους Υψηλής Ζήτησης ενέργειας μόνο η Γερμανία χρειάζεται εισαγωγή 2000 MW ημερησίως.

11 Την δυνατότητα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και κυρίως ανέργων, που ζουν στα Λεκανοπέδια Αττικής – Θεσσαλονίνκης, να βρουν εργασία στην Επαρχία σε αγροκτηνοτροφικές επαρχιακές περιοχές και μάλιστα ανεκμετάλλευτες, με την μετακίνηση τους βάσει προγραμματισμού εντός 6ετίας (Βελτιώνεται έτσι και το ισοζύγιο πληρωμών εξωτερικού – εσωτερικού – ΑΕΠ κ.λ.π. πέραν των άλλων π.χ. εισφορές ταμείων, συντάξεων, φόροι).

12 Το γεγονός ότι εδώ και μία 15ετία δεν έχουμε αυξητικές τάσεις πληθυσμού.

13 Το γεγονός ότι ο πλούτος της ΕΛΛΑΣΟΣ μας παράγεται από το 95 % του ενεργού πληθυσμού, διανέμεται – ελέγχεται όμως από το 5 % (Βλέπε π.χ. ΑΕΠ 1999→156 δις € προ ΟΝΕ και ΑΕΠ 2009→240 δις € μετά ΟΝΕ, με κατά κεφαλήν εισόδημα 28.000 Δολάρια σε στενή διανεμόμενη βάση και φορολογείται όμως επί του ασφαλούς από τα συνήθη υποζύγια – μισθωτούς – συνταξιούχους – αγρότες – άνεργους – μικρομεσαίους κ.λ.π.)

14 Τη δημοσιευμένη δήλωση την 14-4-2011 στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» του πρώην επικεφαλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) κου Ντομινίκ Στρος Καν (φίλου του Πρωθυπουργού ΕΛΛΑΔΟΣ κου Παπανδρέου) ότι

«Οι πιο πλούσιοι στην χώρα μας συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρους που θα πλήρωναν σε κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα»

15 Τις πρόσφατες κατά καιρούς δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. (BLOOBERGNEWYAORKTIMESκ.λ.π.) των κορυφαίων μεγαλοεπενδυτών σε όλο τον κόσμο κ.κ. ΜΠΑΦΕΤ, ΜΟΜΠΙΟΥΣ, ΣΟΡΟΥ ότι «Οι πλουσιότερες εισοδηματικές τάξεις να συμβάλλουν από μεριά τους ως Φυσικά Πρόσωπα στην οικονομική κρίση που έχει μπει για τα καλά στην ΕΛΛΑΔΑ και όχι μόνο, με το να καταβάλλουν περισσότερα από τον οβολό τους, έστω και παραδειγματικά, στο να βελτιωθεί η διαβίωση των ασθενέστερων μικρών και μεσαίων τάσεων και κατ’ επέκταση της πραγματικής οικονομίας».

Βλέπουν δηλ. οι μεγαλοεπενδυτές μ’ άλλα λόγια (γι’ αυτό και κερδίζουν) ότι μια βελτίωση της όλης κατάστασης, με κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη με ανεκτή διαβίωση στα πλατιά λαϊκά στρώματα, είναι πρωτίστως και δικό τους συμφέρον.

16 Τις δηλώσεις, μέσα στο 2011, Άγγλων αρθρογράφων στην GUADRIN LONDON ότι «Σήμερα δεν μιλάμε Γερμανικά χάρις στους Έλληνες»

17 Το άρθρο του LAURENTCORDONNIER που δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 14-8-2011 ότι «Εάν ήμασταν πραγματικοί φίλοι των ΕΛΛΗΝΩΝ θα πρέπει εμείς να τους ρωτήσουμε ΠΟΣΑ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ;»

18 Την δήλωση στο περιοδικό STERN, Ιούλιο 2011, του Υπουργού Οικονομικών Γερμανίας κου ΣΟΙΜΠΛΕ ότι «Να περιοριστεί η κυριαρχία των προβληματικών κρατών της Ευρωζώνης αν δεν πληρούν ορισμένους οικονομικούς δείκτες».

Λησμονεί όμως ο εν λόγω κος ΣΟΪΜΠΛΕ, και κάθε ΣΟΪΜΠΛΕ, φίλος της εδώ προσωρινής Κυβέρνησης του Γ.Α.Π. ότι «μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Ελεύθερου Κόσμου και κυρίως οι Η.Π.Α. χάρισαν – έσβησαν χρέη 575 δις δολάρια !!! στην Γερμανία λόγω ζημιών – καταστροφών που προκάλεσαν οι κατοχικές δυνάμεις της Γερμανίας του Χίτλερ κ.λ.π. σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Ξεχνάνε οι κ.κ. ΣΟΙΜΠΛΕ ότι στην Δυτική Γερμανία δεν υπήρχαν στρατιωτικές δαπάνες επί μια 12ετία (1946-1958) μ’ αποτέλεσμα όλος ο παραγόμενος πλούτος των Γερμανών να πηγαίνει σε αναπτυξιακές δράσεις;;

Αντιθέτως σ’ εμάς παρ’ ότι στο ΝΑΤΟ, παρ’ ότι στην Ε.Ε. παίζοντας βρώμικα παιχνίδια σε βάρος μας αλλά και στους γείτονες μας π.χ. Τούρκους – Βούλγαρους κ.λ.π. μας δάνειζαν για να εξαπλιζόμεθα

και να Αεροπλάνα !!

και να Γερμανικά ΤΑΝΚΣ LEOPARD !!

και να Υποβρύχια που γέρνουν !!

και να Πολεμική Τεχνολογία !!

και μετά τα γνωστά επακόλουθα……….

19 Την δήλωση στην Γερμανική Εφημερίδα DIE – ZIET ΙΟΥΝΙΟ 2011 του πρώην Καγκελάριου της Γερμανίας κου ΣΜΙΤ ότι «Η Ε.Ε. πρέπει να δείξει στην ΕΛΛΑΔΑ σεβασμό»

            20 Την αρχιτεκτονική ικανότητα του Αντιπροέδρου της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Ένωσης και προέδρου ΟΟΣΑ κου ANXEL Γκουρία (φιλου του σημερινού Πρωθυπουργό της ΕΛΛΑΔΑΣ κου Παπανδρέου, που είναι και Πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Ένωσης) στην δημιουργία Ε.Ο.Ζ. (Εργασιακής Οικονομικής Ζώνης) στο Μεξικό των λεγόμενων MAGUILLATORAS δηλ. στη δημιουργία άκρως εργοδοτικών παραδείσων με εργασιακή κόλαση, που αυτές οι ειδικές ζώνες θεράπευσαν μόνο την ανεργία των ανειδίκευτων αλλά δημιούργησαν χιονοστιβάδα κοινωνικών – οικονομικών προβλημάτων στην πλειωηφία του λαού. Σήμερα υπάρχουν 30,000 Ε.Ο.Ζ. σπαρμένες σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου.

Ο εν λόγω Σοσιαλιστής!!! Πρόεδρος του ΟΟΣΑ κος ΓΚΟΥΡΙΑΣ περνώντας πρόσφατα από την Αθήνα έδωσε και σχετικές οδηγίες (εξακολουθεί να δίνει και για άλλες περιπτώσεις) προς την Κυβέρνηση κου Παπανδρέου για τις υπόψη Ε.Ο.Ζ..(Κρατάτε την ορολογία Ε.Ο.Ζ. για τις περιοχές Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θράκη και τις αχαλίνωτες ορέξεις των δήθεν Γερμανών επιχειρηματιών – επενδυτών. Άλλο πάλι τούτο. Έρχονται «Σωτήρες» και από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι Ε.Ο.Ζ. ευδοκιμούν σε κράτη που υπάρχει πλούτος όταν:

(α) Οι κυβερνήτες είναι μικρού βεληνεκούς, που καθήμενοι σε καρέκλα τραπεζαρίας το κεφάλι τους δε φτάνει στο τραπέζι ή δε μπορούν να δουν το τραπέζι.

(β) Οι κυβερνήτες εφαρμόζουν σκόπιμες πολιτικές για τους γνωστούς σκοπούς.

→ Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αυτές οι Ε.Ο.Ζ. ευδοκιμούν με την προϋπόθεση ότι απευθύνονται σε λαούς μα ανειδίκευτο μυαλό και στοκαρισμένη σκέψη.

Εμείς ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν έχουμε τέτοια μυαλά στοκαρισμένα, όχι μόνο για τις Ε.Ο.Ζ., πράγμα που θα αποδειχθεί από τις επόμενες – μεθεπόμενες εκλογές, οπότε γίνουν, διότι θα βρούμε ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ με «ανάστημα ΕΛΛΗΝΙΚΟ και στόφα ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΗΓΕΤΗ» και έτσι όλοι μαζί γνωρίζοντας τι αξίζει η ΕΛΛΑΔΑ θα πορευτούμε με αισιοδοξία στο μέλλον χωρίς πισωγυρίσματα.

Επομένως και αν τυχόν:

(α) Δημιουργηθούν Ε.Ο.Ζ.

(β) Οδηγηθούμε σε πάσης φύσεως «κουρέματα»

(Ανεξαρτησίας – Διαβίωσης – Αξιοπρεπείας – Κοινωνικής συνοχής κλπ) από σκόπιμες ή μη πολιτικές ενέργειες των Κυβερνώντων και Συγκυβερνώντων,

να είστε βέβαιοι ότι αυτά θα είναι προσωρινά και αυτοδιαλυόμενα «άμα τι εμφανίσει των μεθεπομένων Εκλογών»

21 Την δημοσιευμένη 12-10-11 αναφορά THINK TANK ΗΠΑ «ότι οι δύο τομείς της Ναυτιλίας και του Τουρισμού μας αξιώνονται, χαρακτηριζόμενοι μη ανταγωνιστικοί, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της χώρας» όσο θα μπορούσαν, συμπληρώνει ο γράφων, λόγω ερμαφρόδιτων πολιτικών.

22 Το γεγονός ότι στη σημερινή Παγκόσμια κρίση χρέους Κρατών – Τραπεζών ύψους 44τρις δολάρια (το 30% είναι αεριτζίδικο αϋλο!!!) κανείς δεν θέτει το ερώτημα ποιος θα κάνει τις επενδύσεις για ανάπτυξη όταν δεν αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες – επενδύσεις;; Αντιθέτως σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Ιαπωνία, σχεδόν παντού οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται και οι ιδιωτικές εκεί που υπάρχει χρήμα επενδύονται σε πρόσκαιρα χρηματο – οικονομικά προιόντα δηλ. κάνουν βραχυχρόνια πονταρίσματα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( π.χ. παράγωγα ισοτημίες νομισμάτων, CDS κ.λ.π.) Μια λύση πρόχειρη προσωρινή και γρήγορη είναι η Ε.Ε. να τυπώσει ελεγχόμενο νέο χρήμα.

23 Το θεώρημα της αγοράς ότι κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει όταν δεν υπάρχει παραγωγή – ανάπτυξη και επομένως όταν δεν εισπράττει μισθό ο εργάτης, ο μισθωτός, δεν δουλεύει η μικρομεσαία επιχείρηση δηλ. όταν δεν υπάρχει «καύσιμο» στην μηχανή που λέγεται ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τότε.. έχουμε LIMIT DOWN.

→ Αυτό το θεώρημα – πόρισμα απευθύνεται στους εγχώριους, τους δικούς μας:

(α) Χαρτογιακάδες

(β) Γιάπηδες

(γ) Golden Boys

(δ) Ντιντίδες κ.λ.π.

Που χωρίς κόστος αιθεροβατούν με αφορισμούς «πως θα σωθεί η χώρα» διαρκώς, αναδρομικά και διαχρονικά με όλες τις κυβερνητικές καταστάσεις!!!

Και για να τους εξηγήσω λαϊκά το χρηματο – οικονομικό, αναπτυξιακό παιχνίδι δεν κινείται, δεν παίζεται, δεν αρχίζει ομαλά χωρίς την «μαρίδα», την μικρομεσαία τάξη.

24 Την δήλωση του Αμερικάνου Οικονομολόγου JOSEPHSTIGLITZ την 24-7-2011 ότι «οι οικονομίες εξελίσσονται, τα προβλήματα είναι σύνθετα και η Ε.Κ. Τράπεζα δεν πρέπει να εστιάσει μόνο στον πληθωρισμό, τον οποί θεωρεί θρησκεία, αλλά στους εξής παράγοντες:

(α) Οικονομική – χρηματο-οικονομική σταθερότητα

(β) Πληθωρισμό

(γ) Ανεργία

(δ) Ανάπτυξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

          ΕΔΩ25 Την συνέντευξη στην Κυρ/κη Ελευθεροτυπία της 9-10-11 του κου ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  (Προέδρου του Οικονομικού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ LENY,Καθηγητού Οικονομίας στην έδρα «JEROMYLEVY» του Κολλεγίου BARD,τέως  Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Επιθ/σης Εμπορικών Ελλειμμάτων για το Κογκρέσο Η.Π.Α., Καθηγητού στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών στην ΣΑΓΚΑΗ) όπου εν συντομία αναφέρει για την πατρίδα μας τα εξής:

(α) Πρωταθλήτρια της ανισότητας η ΕΛΛΑΔΑ στην Ε.Ε. και ίσως και στον κόσμο

(β) Οι προνομιούχοι πολίτες ωφελούνται δυσανάλογα με τον παραγόμενο πλούτο (Βλέπετε 10,500 οικογένειες με τις 50,000 παρελκόμενες κατά τη γνώμη μου)

(γ) Τα συνεχιζόμενα σκληρά απανωτά, απάνθρωπα και αναποτελεσματικά μέτρα που έχουν παρθεί επιτείνουν την φοροδιαφυγή, διογκώνουν την παραοικονομία, οδηγούν στην εξαφάνιση της μεσαίας τάξης και πιέζουν τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχια και απελπισία.

(δ) Όλες οι διαφαινόμενες μέχρι στιγμής εξελίξεις σε λίγα χρόνια θα έχουν μετατρέψει την ΕΛΛΑΔΑ μας σε Λατινοαμερικανική χώρα δεκαετίας 1960.

Σημείωση Γράφοντος:

Ας λέει ο Υπουργός Οικονομικών κος Βενιζέλος (κουνώντας το δάκτυλο του επιδεικτικά) ότι γυρνάμε σε εισοδήματα του 2004 ως ευρωπαϊκή χώρα (μείωση 40 %) δε μας λέει όμως τίποτα για τις τιμές των λίαν αναγκαίων αγαθών διαβίωσης που έχουν αυξηθεί κατά 132% από το 2004 έως σήμερα.

Επομένως ξέρετε που έχουμε γυρίσει πίσω από πλευράς αγοραστικής δύναμης;;; Εύκολη απάντηση, μεταξύ 1984 και 1988!!! (Στοιχεία Ινστιτούτου Γ.Σ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Α.Α).

26 Την λανθασμένη εκτίμηση – εντύπωση αρκετές φορές ότι «η δημιουργία μεγάλων Κέντρων Καταναλωτικής Πίστης» από ξένους επενδυτές (π.χ. Πολυκαταστήματα – SUPER MARKETS – ακόμα και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων κ.λ.π.) συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ και την Ανάπτυξη της πατρίδας μας. Αναφέρονται προς τούτο δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. ότι σε αρκετά «Κέντρα» διακινείται μεγάλη εισφοροδιαφυγή και μαύρη εργασία.(π.χ. πρόσφατη ενδεικτική δήλωση στο ALTER TV – αν δεν κάνω λάθος – του Προέδρου ξενοδοχειακών μαγείρων Ελλάδας)

27 Τις ενέργειες του ELERIAN, Διευθύνοντος Manager της PIMCO του μεγαλύτερου ίσως FUNDS ομολόγων στον κόσμο, (εκτιμάται στα 450 έως 550 δις δολάρια) να ρευστοποιήσει τέλη ως αρχές 2011 σχεδόν όλο το χαρτοφυλάκιο ομολόγων Αμερικανικού Δημοσίου που κατείχε.

Αυτή η ενέργεια έλεγε πολλά – πάρα πολλά – για την Διεθνή Οικονομία δηλ. ότι έρχεται Παγκόσμια κρίση χρέους Κρατών – Τραπεζών κυρίως στην Ε.Ε. (Εδώ οι αρμόδιοι δεν πήραν χαμπάρι!!! Γιατί;;)

28 Το κούρεμα των Ομολόγων των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν έχει καμία επίπτωση στην καταβολή των συντάξεων διότι οι συντάξεις πληρώνονται από τις εισφορές των εργαζόμενων πέραν της Κρατικής Επιχορήγησης – Εγγύησης.

Δεν έχουν σχέση τα αποθεματικά των Ταμείων με αυτές τις συντάξεις.

Αυτά τα οικονομικά ευφυολογήματα ορισμένων πολιτικο – οικονομικών αναλυτών ότι «Ανάλογα με το κούρεμα θα γίνει ανάλογα με το κούρεμα των Συντάξεων» είναι εκ του πονηρού. Ανήθικα, παράνομα και επικοινωνιακά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.

Εκτός και αν το κράτος αθετήσει την Συνταγματική Υποχρεωτική του ως θεματοφύλακας των αποθεματικών των Ταμείων, να αναπληρώσει το τίμημα του κουρέματος.

Επίσης το Κράτος από ιδρύσεως των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι άμεσος και έμμεσος διαχειριστής των αποθεμάτων δηλ. είναι αποκλειστικός στη ουσία διαχειριστής των χρημάτων που οι εκάστοτε ασφαλισμένοι καταθέτουν προκαταβολικά και έτσι δημιουργούνται και τα αποθεματικά κ.λ.π.

Έχετε διανοηθεί να βάλετε κάτω χαρτί και μολύβι να υπολογίσετε τα χρήματα, τις εισφορές που έχουν καταβάλει στην ΕΛΛΑΔΑ οι εργαζόμενοι – μισθωτοί κ.λ.π. από 1950 μέχρι και σήμερα και τι συντάξεις – παροχές έχουν;

Σας λέω ότι θα μείνετε κόκκαλο.

Μεσοσταθμικά οι εργαζόμενοι σειράς 1955 – 1975 και σήμερα συνταξιούχοι σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα θα έπρεπε να έχουν:

α. Βιώσιμη σύνταξη ≈ 1800 €

β. Θέση Α’ στα Νοσοκομεία

γ. Ασθενοφόρο ανά 10 συνταξιούχους

δ. Αποκλειστική Νοσοκόμα ανά 5 άτομα

ε. Παροχές κοινωνικής ανάπτυξης κ.λ.π.

στ. Αεροταξί για ειδικές περιπτώσεις

ζ. Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη

Τα συμπεράσματα ευνόητα….

ΠΡΟΣΟΧΗ→Λάβετε δε υπόψη και τα γεγονότα 1ον  ότι οι Διοικήσεις των Ταμείων διορίζονται κατόπιν κυβερνητικών αποφάσεων και 2ον την πρόσφατη εμπιστευτική έκθεση της Κομισιόν για την ΕΛΛΑΔΑ ότι «Τα εισοδήματα των μικρομεσαίων Ελλήνων έχουν πληγεί μέσω μεταρρυθμίσεων την τελευταία διετία τρεις (3) φορές από αυτά των Ισπανών και δύο (2) φορές περισσότερο από αυτά των Ιρλανδών και των Πορτογάλων» (Στο ίδιο μήκος κύματος και ο προσωρινός τοποτηρητής ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ της Κομισιόν για την Ελλάδα

κο ΧΟΡΣΤ ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ) 

29 Την εκτίμηση του Διεθνούς Οικονομολόγου PAUL GRUSMAN ΤΟ 2010 στο άρθρο του με τίτλο GREEK END GAME ότι

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατήστε το→ «Ακόμη και με αναδιάρθρωση του χρέους η ΕΛΛΑΔΑ θα έχει μεγάλο πρόβλημα αναγκασμένη να εκφράσει έντονη λιτότητα προκαλώντας βαθειά ύφεση, μόνο και μόνο για να μειώσει το πρωτογενές έλλειμμα χωρίς τους τόκους»

→ Όμως ο μόνος δρόμος σε καθαρώς Οικονομικό πεδίο για την ανάπτυξη, θα συμπλήρωνα, είναι:

α. Έμμεσα βραχυπρόθεσμα περισσότερες εξαγωγές κυρίως σε πρώτη φάση από πρωτογενή γεωργική – γεωφυσική παραγωγή μαζί με άλλες δράσεις (Ναυτιλία, Τουρισμό, Βιομηχανία 3ου κύματος κ.λ.π.) θυμηθείτε το ότι στο πρόσεχες μέλλον η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ θα είναι ό,τι αφορά την Κρητική Μεσογειακή Διατροφή – Διαβίωση.

β. Άμεσα βραχυπρόθεσμα η εφαρμογή του σοκαριστικού περιεχομένου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VΙ «Η ΠΡΟΤΑΣΗ».

γ. Μεσομακροπρόθεσμα η υλοποίηση ενεργειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Κεφ. II παραγρ. 3 &4

→ Ξαναγυρίζοντας στο θέμα Πρωτογενές Πλεόνασμα τίθεται αυτομάτως το ερώτημα τι σχέση έχει το πρωτογενές πλεόνασμα, π.χ. τις ΕΛΛΑΔΑΣ, για τις λεγόμενες «Αγορές» αφού αυτό το πλεόνασμα προέρχεται από μειώσεις μισθών, συντάξεων, επενδύσεων, επιβολή φοροκαταιγίδων, χαρατσίων κ.λ.π. και όχι από σταθερά, θετικά, προοδευτικά παραγόμενα, αναπτυξιακά, οφθαλμοφανή κέρδη – πλούτο;; Η διάρκεια αυτών των παραγωγικών – αναπτυξιακών κερδών πρέπει να έχει χρονική δυναμική 7ετίας, κατάλληλη για σταδιακή τοποθέτηση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων σε μια σοβαρή χώρα με μη αυτιστική Πολιτική που θα θέλει να λέγεται αναπτυγμένη ή έστω αναπτυσσόμενη για όλη την κοινωνία και όχι τριτοκοσμική για τους λίγους (π.χ. 10,500 οικογένειες + άλλες 50,000 παρελκόμενες)

→ Μη λησμονούμε κα τα αριθμητικά νούμερα που απεικονίζουν το χρέος, έλλειμμα, θα δούμε δηλαδή πολλές χώρες να έχουν χρέος π.χ. 30 % ή 50 % του ΑΕΠ και έλλειμμα -2 % έως 2 % του ΑΕΠ και να είναι σε πτωχότερη θέση σε σχέση με εμάς. Επομένως οι αριθμητικοί δείκτες δεν είναι πανάκεια για τις «Αγορές» αλλά η ποιότητα των αναπτυξιακών παραμέτρων κάθε χώρας.

30 Την άμεση επέμβαση της κας MERKEL, μετά το ξέσπασμα της Παγκόσμιας κρίσης λόγω LEMMAN BROTHERS U.S.A. το 2008, να δώσει 158 δις € σε μια Γερμανική Τράπεζα «σκουπίδι’ για να μη μεταδοθεί ο τραπεζικός ιός παραπέρα.

Καταλαβαίνετε πόσο υπεύθυνοι είναι σήμερα οι ημιπαράλυτοι ηγέτες της Ε.Ε. (Ξεχνά η κα MERKEL το καταναγκαστικό δάνειο της κατοχής 1941-1943 που μας χρωστά, είναι μερικές εκατοντάδες δις €)

            31 Την πενθήμερη επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών Η.Π.Α. κας Χίλαρυ Κλίντον στη μαύρη Ήπειρο, την Αφρική, τον Ιούνιο 2011 και τις δηλώσεις της στην Ζάμπια ότι «το ενδιαφέρον των Η.Π.Α. για την Αφρική είναι σοβαρό, έντονο και συνάμα ανησυχητικό για τις επενδύσεις που γίνονται στην εν λόγω «Ήπειρο» (Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ,REUTERS, Γαλλικό Πρακτορείο)

Αυτή την δήλωση κρατήστε την  σε συνδυασμό με την ΑΟΖ – ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΙΓΙΠΤΟΥ – ΚΥΠΡΟΥ κ.λ.π. και τις επισημάνσεις πουκαταγράφτηκαν στα σχετικά άρθρα μου Δεκεμ. 2009, Ιούλιος 2010 και Σεπτέμβριος 2011 για τις Παγκόσμιες αναπτυξιακές δυνατότητες της ΑΦΡΙΚΗΣ την επόμενη 12ετία περίπου, που έχουν άμεση – έμμεση θετική επίδραση στην Πατρίδα μας.

32 Την ατιμωρησία των Υπουργών που εμπλέκονται στους Οικονομικούς τομείς και των οικονομικών Κυβερνητικών Επιτρόπων, παρ’ ότι έχουν κάνει, άθελα ή ηθελημένα, τραγικά σφάλματα με σοβαρές επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία π.χ. Δεν μπορούσαν:

α. Να πουλήσουν στις αρχές 2010 τα Ομόλογα των Ασφαλιστικών Ταμείων σε τιμές περίπου 95 % της ονομαστικής τους αξίας καθ’ ότι γνώριζαν ότι πάμε για Δ.Ν.Τ. κ.λ.π. και όχι τώρα που έχουν τιμές 50 % κάτω από την αγοραία αξία (όφελος περίπου 10 δις € για τα Ταμεία)

β. Να πουλήσουν την υπόλοιπη συμμετοχή του Δημοσίου στον ΟΤΕ στα 18 € ανά μετοχή, τέλη 2009 και όχι στα 7 € όπως έγινε πρόσφατα; (Ζημιά του Δημοσίου περίπου -380 εκ. €).

γ. Να πουλήσουν μέσα στο 2010 τις μετοχικές συμμετοχές των Ασφαλιστικών Ταμείων και του Δημοσίου σε Εταιρίες του Χ.Α.Α π.χ. ΟΠΑΠ, Ε.Τ.Ε., ΕΛΠΕ, κ.λ.π. με καθαρό θετικό όφελος περίπου 1,2 δις €;

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ→δ. Να πάρουν δάνεια 10ετή – έναρξης 2012 λήξης 2024 – χαμηλότοκα με επιτόκιο 3,2 % για το Δημόσιο από:

Βλέπετε συνέντευξη Ελληνορώσου

Βουλευτή «ΣΑΒΙΔΗ» → (1) Ρωσία 25 δις €

(2) Κίνα 40 δις €

(3) Έλληνες Εφοπλιστές 40 δις €

(4) Από αγορές ΗΠΑ 45 δις €

ΣΥΝΟΛΟ 150 δις €

Δηλαδή όσο το 52 % του χρέους (31-12-2009 το χρέος ήταν 120 % του ΑΕΠ 245 δις = 290 δις €)

Συνάμα δε θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε άνετα τα δάνεια περιόδου 2010 έως 2018 και στη συνέχεια να κάνουμε κουμάντο στα του οίκου μας και να είμαστε σήμερα όμορφοι και ωραίοι, χωρίς Δ.Ν.Τ. χωρίς κατοχική επιτήρηση, χωρίς Αδελφάτα!!!

Θα πει κανείς χωρίς ανταλλάγματα;;

Βεβαίως με ανταλλάγματα αλλά εκείνη την χρονική περίοδο τα ανταλλάγματα ήταν πενιχρά και κυρίως χωρίς:

(1)   Βάναυση υποθήκευση της Δημόσιας Περιουσίας

(2)   Απεμπόλυση της Εθνικής Κυριαρχίας μας

(3)   Ανάλγητων – ανελέητων χαρατσίων, φόρων, περικοπή

μισθών, συντάξεων κ.λ.π. οριζόντιας και κάθετου διεύθυνσης (Συνολικού μέχρι σήμερα ύψους ≈ 62 δις την διετία)

(4)   Διάρρηξη της κοινωνικής ειρήνης – συνοχής

(5)    Κατοχή τύπου ΓΚΑΟΥΛΑΙΤΤΕΡ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!→(6) Εκροή 68 δις € κεφαλαίων από τις τράπεζες, δηλαδή

 από την χρηματοδότηση της πραγματικής Οικονομίας

(7) Επικείμενο αφελινισμό Τραπεζών – Επιχειρήσεων κ.λ.π.

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η προτροπή για ρευστοποίηση Ομολόγων Ασφαλιστικών Ταμείων αρχές 2010 (λόγω επικειμένης εισόδου Δ.Ν.Τ.) θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει και για τις Τράπεζες δηλ. σιγά – αθόρυβα να ρευστοποιήσουν σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση το 65 % των Ομολόγων που κατείχαν και θα αγόραζαν αργότερα κατά 35 % φθηνότερα. Εκ των υστέρων θα πει κανείς ότι η κριτική γίνεται εκ του ασφαλούς, δεν είναι όμως έτσι διότι υπήρχε ειλημμένη απόφαση για την είσοδο του Δ.Ν.Τ. στην Ελληνική Οικονομία και η Κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να ανοίξει τα χαρτιά τις στις Τράπεζες.

Μην ξεχνάμε ότι ο ιός της κρίσης εδώ στην Ελλάδα ήταν Κρατικός και αν ύστερα έγινε και Τραπεζικός, μικρή ευθύνη φέρουν οι Τράπεζες (μεγάλη όμως ευθηνή οι Τραπεζίτες) που μέχρι μέσα του 2010 είχαν σταθερή επάρκεια Κεφαλαίων.

2. Μιας και μιλάμε για το Τραπεζικό Σύστημα ας θυμηθούμε ότι επί θητείας του κου Καργκάνα ως Διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος απεσύρθη το πλαφόν για το συνολικό ύψος χορηγιών των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων από τις Τράπεζες προς τους πολίτες.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι Τράπεζες να μετατραπούν από Πιστωτικά Ιδρύματα σε Πιστωτικά SuperMarketsκαι να εμφανίζεται μια αχαλίνωτη καταναλωτική πίστη εκ μέρους κυρίως των μεσοαστών και αρκετές φορές αυτή η κατανάλωση να έχει χαρακτηριστικά πόθου απόκτησης αγαθών πέραν των δυνατοτήτων τους

(π.χ. πολυτελή ή υπερπολυτελή αυτοκίνητα, πληθώρα κινητών τηλεφώνων, υπερπληθώρα ειδών διαβίωσης σε ρουχισμό, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π., πλεονάζουσες αγορές ή κατασκευές κατοικιών) με την βοήθεια Τραπεζικών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που σήμερα, με τις περικοπές, μειώσεις κ.λ.π. εισοδημάτων, οι δανειολήπτες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Βέβαια, συνοπτικά μπορεί να πει κανείς ότι το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή και κεφαλή δεν είναι η μικρομεσαία τάξη, έτσι δεν είναι;;

Ασφαλώς θα θυμάστε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα τις παράξενες ώρες από τα «SuperMarkets» Τραπεζών για να πάρετε δάνειο:

 

(α) Εορτών (Χριστούγεννα – Πάσχα)

(β) Στεγαστικό

(γ) Διακοπών

(δ) Αγοράς αυτοκινήτων

(ε) Σπουδών + Πληρωμή αντισυνταγματικών χαρατσίων

(στ) Εξοπλισμού σπιτιού κ.λ.π.

Αυτή η αναγκαία εισαγωγική υπερκατανάλωση κόστισε στο μικρομεσαίο Έλληνα περίπου 78 δις € την τελευταία 20ετία.

Με κατάληξη να διερωτάται κανείς ποιος είναι ο φταίχτης, ο ηθικός αυτουργός για τα γνωστά αποτελέσματα; (επισφάλειες, κατασχέσεις κ.λ.π.).Καλό είναι να φρεσκάρουμε στην μνήμη μας και το γεγονός ότι το 1986 έως 2011 η Ε.Ε. έχει δαπανήσει 602 δις € ως βοήθεια και η Ελλάδα έχει πάρει μονο 58 δις σύμφωνα με στοιχεία Blooberg.

Στο σημείο αυτό και εμβόλιμα, μιας και το έφερε η κουβέντα, για τις Τράπεζες προτείνεται:

1ον  Η ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Τραπεζών να γίνει με Α.Μ.Κ. με προνομιούχες μετοχές (Π) παρά με κοινές (Κ) δηλαδή κοντολογίς, καλύτερα να έχουμε προσωρινή ημιδιαπλοκή εκ μέρους Τραπεζών με (Π) παρά χειραγώγηση – αφελληνισμό Τραπεζών – Επιχ/σεων δηλ. της Ελληνική Οικονομίας από τρίτους με (Κ) μετοχές.

2ον Η δημιουργία Τράπεζας αναπτύξεως στα πρότυπα της Γερμανικής KFW σε συνδυασμό με πραγματοποιήσιμα Αναπτυξιακά έργα.

33 Η αχαλίνωτη χορήγηση δανείων από τις Τράπεζες σε συνεργασία με μεγάλες Αλυσίδες Καταναλωτικών Αγαθών προς το ευρύ μικρομεσαίο καταναλωτικό κοινό δεν είναι τυχαίο ούτε μας αγαπήσανε ξαφνικά!!!

Αυτά γίνονται κάθε 7 έως 10 χρόνια περίπου για να υφαρπάξουν έντεχνα την συσσωρευμένη αποταμιευτική δύναμη της μικρομεσαίας τάξης προς όφελος του «Συστήματος 80 %».

Αποδεικτικό στοιχείο είναι και η φούσκα του Χ.Α.Α. 1999 – 2000 όταν η αποταμίευση των 90 δις € αρκετών χρονών (12ετίας) των μικρομεσαίων εισοδημάτων (1,050,000 ατόμων) πήγε σε 10,500 οικογένειες + 50,000 παρελκόμενες και απ’ εκεί σε άλλες πολιτείες εξωτικές και αλαργινές.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα δηλαδή με την επιβολή των χαρατσιών (Ε.Τ.Α./ΔΕΗ + Εισφορές + Λάφκα + κ.λ.π.) από το Υπ. Οικ έχουμε μια έμμεση:

α. Φορολόγηση των καταθέσεων στα περισσότερα νοικοκυριά (μιας και δεν τους περισσεύει να πληρώσουν τα χαράτσια από το μηνιαίο εισόδημά τους) Θεωρούν οι σωτήρες ότι η μικρομεσαία τάξη έχει λίπος ακόμη.

β. Κατάργηση των δώρων (όσα απέμειναν) στους Δημ. Υπαλλήλους – συνταξιούχους ή 13ου και 14ου μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Έχει ιδιαίτερη

     σημασία→  34 Αργοπορημένες – καθυστερημένες ενέργειες εδώ και 8 χρόνια δηλ από το 2002 στην ανακήρυξη – διαμόρφωση της Α.Ο.Ζ. και παράλληλα στις ερευνητικές προεργασίες για τα κοιτάσματα πετρελαίου, υδρογονανθράκων κ.λ.π. Αυτές οι καθυστερήσεις για την ανακήρυξη της Α.Ο.Ζ. ήταν θανατηφόρες για την πορεία του Έθνους και της Νότιας Ευρώπης.

Για φανταστείτε αν είχαμε ανακήρυξη της Α.Ο.Ζ. από το 2002, τότε σήμερα στα πλαίσια της «Κοινοπραξίας ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» (Βλέπετε σχετική πρότασή μου καταγεγραμμένη τον Ιούλιο 2011 και δημοσιευμένη στις 2-9-2011 στα SITES και τον Τοπικό Τύπο) και λαβόντες υπόψη της  παραγράφους Νο 4,5,6 του παρόντος Κεφαλαίου II, θα μιλούσαμε και θα μιλούσαν για απογείωση της Ελλάδος μας και σε παρομοίωση για ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ των 100 εκατ. Ευρώ.

Αν δε λάβουμε υπόψη και το Παγκόσμιο Ενεργειακό τοπίο:

(α) Μείωση Πυρηνικής Ενέργειας

(β) Αγωγών Φυσικού Αερίου από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

(γ) Τον θεσμοθετημένο οργανισμό ενεργειακής πολιτικής «ΣΑΓΚΑΗ»!!! (κρατήστε το στο μυαλό σας)

(δ) Τα κοιτάσματα της Αρκτικής (200δις βαρέλια) τότε δικαίως διατυπωνόταν ότι «ο σύγχρονος ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ξεκινάει από την Ελλάδα για την ΕΛΛΑΔΑ – ΜΕΣΟΓΕΙΟ – ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΕΥΡΩΠΗ»

 

35 Μην εμπιστεύεστε το 60 % των λεγόμενων μεγαλο-οικονομικών αναλυτών (Καθηγητών – Δημοσιογράφων – Χρηματιστών – Πολιτικών – Συνδικαλιστών – ManagersΕπιχειρήσεων – Τραπεζιτών κ.λ.π.) διότι, κατά γενική πεποίθηση, οι αναλύσεις – εκτιμήσεις – προβλέψεις τους γίνονται:

(α) Επειδή έχουν Πρωτίστως άμεσο ή έμμεσο ίδιο συμφέρον (π.χ. η φούσκα του Χ.Α.Α. 1999 – 2000)

(β) Επειδή πολλάκις στοχευμένα χρηματοδοτούνται οι εργασίες τους από Κυβερνητικά – Ευρωπαϊκά Προγράμματα

(γ) Επειδή πολλάκις χρηματοδοτούνται από Μ.Κ.Ο.

(δ) Επειδή κυρίως ασχολούνται με διαγράμματα αριθμούς,

άυλα στοιχεία και έτσι βλέπουν π.χ. την κολώνα (υποστύλωμα) μιας κατοικίας πότε να γέρνει 50 μοίρες δεξιά και πότε 50 μοίρες αριστερά.

(ε) Επειδή πολλάκις δεν γνωρίζου σε μια σοβαρή Οικονομική κρίση τι πρέπει να κάνουν.

Για όλα αυτά τα παραπάνω τους ρωτάμε προκαταβολικά με μια Κρητική παροιμία «Ο ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΑ Ή Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ;;»

Η απάντηση είναι απλή: Ο ΑΝΤΡΑΣ κάνει την Γενιά και όχι η Γενιά τον ΑΝΤΡΑ.

 

36 Για τη επιβεβαίωση της παραπάνω παραγράφου Νο 35 Κεφ II επικαλούμαι:

(α) Τον διάσημα Αυστραλό Οικονομολόγο JOHN

QUIGGIN (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ, αρθρογράφος για την ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ) ο οποίος λέγει ότι «Οι πολιτικοί, Τραπεζίτες που προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις – ξεπουλήματα καταλήγουν συχνά σε προσοδοφόρους μεταπολιτικές σταδιοδρομίες στον Χρηματο-οικονομικό τομέα» (π.χ. πρώην Πρωθυπουργοί Αγγλίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας κ.λ.π)

(β) Το καραμπινάτο ενδεικτικό παράδειγμα της κας Ξαφά (πρώην Σύμβουλος Κυβέρνησης 1991 – 1992, πρώην εκπρόσωπος ΕΛΛΑΔΟΣ στο Δ.Ν.Τ. κ.λ.π.) η οποία την μια λέει ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει μεταξύ άλλων να απολύσουμε 100,000 Δημοσίους Υπαλλήλους (Δ.Υ.), αργότερα μιλά για απολύσεις 150,000 Δ.Υ. και πρόσφατα, πριν δύο μήνες περίπου, προτείνει απολύσεις 200,000 Δ.Υ.!! (Συνεντεύξεις κα Ξαφά στον Οικονομικό Τύπο)

Τι λέτε κα Ξαφά, στραγάλια είναι οι άνθρωποι;;

Για πείτε μας, αν ξέρετε, μερικά γεγονότα της περιόδου της φούσκας του Χρηματιστηρίου 1999 – 2000 και αφήστε τα άλλα για άλλους!!! (Αυτά θα τα τακτοποιήσει Δημοκρατικά η ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

37 Το 80 % του παρόντος συστήματος ανωτέρας – ανωτάτης βαθμίδας:

(α) Πολιτικό

(β) Επιχειρηματικό

(γ) Τραπεζικό (αφορά κυρίως τους Τραπεζίτες)

(δ) Συνδικαλιστικό (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ – ΠΑΣΕΓΕΣ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕ κ.λ.π.)

(ε) Δημοσιογραφικό – ΜΜΕ

(στ) Εκδοτικό ΜΜΕ κ.λ.π.

έχει δυνατότητες, ακούσια ή εκούσια, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο, τοπικό, πανελλαδικό, Βαλκανικό, Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο περιβάλλον να πιλοτάρει μόνο απλό ανεμόπτερο ή ελικοφόρο αεροπλάνο ενώ οι συνθήκες απαιτούν πιλοτάρισμα αεριωθουμένου.

Δηλαδή μέχρι σήμερα το σύστημα έκανε τον επαγγελματία ψαρά ψαρεύοντας ψάρια καθήμενο στον καναπέ μέσα από Ενυδρείο σταθερό.

Στην σημερινή όμως κρίση – έστω και εικονική- τα προσόντα του «Συστήματος 80 %» ως ψαροκαραβοκύρη – τιμονιέρη στα ανοικτά πελάγη, στα  βαθειά νερά, με ισχυρούς ανέμους, είναι πολύ ανεπαρκή, οι δε σχεδιαζόμενες πολιτικές του με μια κουβέντα έχουν «Αυτιστική Ανεπάρκεια» και πιστεύουν ότι θα τις επιβάλουν επικοινωνιακά (Σε λάθος χώρα βρίσκονται)

 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για το θέμα ΜΜΕ – Διαπλοκής – Τραπεζικών και ελεύθερης απρόσκοπτης Δημοκρατικής Ενημέρωσης επανέρχομαι με την πρόταση της 8-12-2009 προς του «Θεσμικούς παράγοντες της Ελληνικής Δημοκρατίας» δηλαδή «την επιβολή Φόρου Δημοκρατίας και την δημιουργία Συνεγγυητικού Ταμείου – Κεφαλαίου που σκοπός του θα είναι, σε εξαιρετικές και εξειδικευμένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση- – για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – ΜΜΕ για την συνέχιση της Ενημέρωσης και την Διατήρηση των minimumθέσεων εργασίας χωρίς αυτή καθ’ εαυτή η χρηματοδότηση να δημιουργεί ανταγωνιστικά προβλήματα μεταξύ ΜΜΕ ή να αποτελεί μέσον εκμετάλλευσης για αλλότριους λόγους & σκοπούς.

ΤΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥ ΠΗΔΗΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Αλήθεια θέλουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;;

IΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Θα μας πείτε καλά γιατί όλα τα παραπάνω γεγονότα – στοιχεία κ.λ.π. περιγράφονται;;

Το ερώτημά σας είναι εύλογο και η απάντηση παρακάτω στην ώρα της.

 1. Πιο πρώτα όμως θα θέσουμε τις παρακάτω απορίες:

α. Γιατί μας τραγουδάνε από το πρωί ως το βράδυ για:

(1)   Τα μνημόνια – μνημόσυνα

(2)   Τα κουρέματα χτενίσματα του χρέους (που πριν ένα χρόνο τα εξορκίζανε όπως ο δ…..λος το λιβάνι! θαυμάστε αξιοπιστία λόγων – έργων).

(3)   Τις άγαρμπες οριζόντιες περικοπές μισθών – συντάξεων

(4)   Τις τυφλές φοροεπιδρομές

(5)   Τα χαράτσια

(6)   Τα ελλείμματα, χρέος

(7)   Τις έκτακτες εισφορές κ.λ.π.

Τις δράσεις αυτές από Νο 3 έως Νο 7 το «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %» τις θεωρεί ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ της ΤΡΟΪΚΑΣ προς τους ΕΛΛΗΝΕΣ

β. Γιατί κάθε τόσο θέλουν να μας δανείζουν;;

γ. Γιατί κάθε τόσο λένε ότι μας σώζουνε και βαφτίζουν την χρεοκοπία –     επιτυχία;;

δ. Γιατί κάθε τόσο μας μεταρρυθμίζουνε;;

ε. Γιατί κάθε τόσο μας εκσυγχρονίζουν;;

στ.Γιατί βάζουν την μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης;;

ζ. Γιατί τα βάζουν επιλεκτικά εναντίον των εκκλησιαστικών

θεσμών;;

η. Γιατί προσπαθούν κατά καιρούς να ανακοινώνουν

επικοινωνιακά διάφορα γεγονότα;;

θ. Γιατί σε συγκεκριμένες χρονικές κρίσιμες περιόδους μας

εμφανίζουν «σικέ» δημοσκοπήσεις;;

ι. Γιατί θέλουν να μας γονατίσουν;;

(Αυτό οι ΕΛΛΗΝΕΣ δεν θα το επιτρέψουν)

ΙV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η απάντηση στα ερωτήματα του προηγουμένου Κεφ. ΙΙΙ είναι ότι θέλουν:

α. Να μας αποπροσανατολίσουν

β. Να μας στρέψουν την προσοχή αλλού

γ. Να μας εξουθενώσουν (κυρίως τη μεσαία τάξη):

(1) Ψυχολογικά

(2) Οικονομικά

(3) Κοινωνικά

(4) Εθνικά

δ. Να μας υπερδανείσουν – υπερχρεώσουν

ώστε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο ζαλισμένοι, στριμωγμένοι, καταπονημένοι να αποδεχθούμε ότι η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ (1,000,000 €) και ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (100,000,000 €) όπως αναφερθήκαμε στην αρχή του Κεφ. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»

→ Τα αριθμητικά στοιχεία γεγονότα του Κεφαλαίου ΙΙ μας οδηγούν στις παρακάτω απαντήσεις – συμπεράσματα και συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι:

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΩΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΗΛΙΟ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΟΡΥΚΤΌ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (περίπου 2,8 τρις m3)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΖΕΙ σε βάθος χρόνου 20ετίας περίπου 8 – 12 τρις € ανάλογα με το βαθμό μόχλευσης.

Να λοιπόν γιατί μας τσαμπουνάνε μέρα – νύχτα ότι πτωχεύουμε –χρεοκοπούμε.

(Άξιος να’ ναι ο μισθός των Γερμανοτσιλιάδων μέσα και έξω από την ΕΛΛΑΔΑ)

V ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»

 1. Και πάλι θα μας πείτε, καλά όλα αυτά, ωραία ακούγονται. Τι γίνεται;

Τι κάνουμε;

Επειδή πρέπει να είμαστε πραγματιστές θα αναφερθούμε σε πραγματικά γεγονότα. Ορισμένα έχουν γραφτεί στα άρθρα μου ή έχουν σταλεί σε «Θεσμικούς Παράγοντες της Ελληνικής Δημοκρατίας»

15-10-1996     3 – 7-200    8 -12-2009    10-7-2010    12-3-2011   2-9-2011

Δηλαδή πως από το 1947 έως σήμερα χαθήκαν περίπου 255 δις €(όσο το ΑΕΠ του 2008) από την ανάπτυξη του τόπου και πήγε  το 80 % σε 10,500 οικογένειες + και 50,000 παρελκόμενες με ανήθικο, παράνομο, παράτυπο τρόπο και όχι μόνο.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ:

α. Από το σχέδιο MARSHAL – TRUMAN Η.Π.Α. του 1947 (συνολικά χορηγήθηκαν 120 δις € σε σημερινές τιμές)                     = 60 δις €

β. Αποθεματικά – ομόλογα Ταμείων                      = 37 δις €

γ. ΔΕΚΟ – Συνεταιρισμοί – Δήμοι                                     = 28 δις €

δ. ΧΑΑ 1999 – 2000                                                            = 90 δις €

ε. Από φορολόγηση Επιχ/σεων 2004 – 2008      = 8   δις €

στ. Παράξενες ρυθμίσεις Δημόσιου χρέους

εφ’ ωφελεία μικρής μερίδας ιδιωτών

περίοδο 1963 – 1965                                              = 18 δις €

ζ. Διαμεσολάβηση στις προμήθειες

εξοπλισμών Ε.Δ. και ΕΣΥ 1984 – 2006                = 15 δις €

Σε σημερινές τιμές Σύνολο ≈ 255 δις €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη ότι το συνολικό ποσό από το 2010 μέχρι το 2015 από περικοπές, μειώσεις, τέλη, χαράτσια, φορολογίες, εισφορές κ.λ.π. κυρίως στην μικρομεσαία τάξη ανέρχεται περίπου στα 58 δις €.

2. Μετά την ανωτέρω συνοπτική καταγραφή του ποσού των 255 δις € να πούμε ότι η αξία των χρημάτων είναι κατά βάση στα «χέρια» ΕΛΛΗΝΩΝ

3. Τα Φυσικά Πρόσωπα τα «χέρια» που κατέχουν αυτή την εύλογο Αξία είναι από το 1947 έως σήμερα:

α. Τραπεζίτες: Διοικήσεις – Μεγαλοστελέχη      = 3025 Φ.Π.

β. Επιχειρηματίες (Για 120 Εταιρίες): ΜΜΕ + ΕΔΕ + Ασφαλιστές + Πετρελαίων +

Επενδυτικών εταιριών κ.λ.π.                                = 2500 Φ.Π.

γ. Υπουργοί + στελέχη Υπουργείων,

Γεν. Γραμματείςκ.λ.π                                         = 1800 Φ.Π.

δ. Διοικήσεις + Στελέχη Οργανισμών

→ ΟΔΔΧ → ΔΕΗ → ΟΤΕ → ΟΣΕ → ΕΥΔΑΠ → ΟΠΑΠ → ΟΛΠ → ΕΛΠΕ

→ ΕΥΑΘ → ΟΛΘ  → ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΔ. – ΕΣΥ → ΠΑΣΕΓΕΣ  = 2500 Φ.Π.

ε. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΙΚΑ -ΔΕΗ- ΟΤΕ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ -ΟΣΕ -ΔΗΜΟΣΙΟΥ   =  500 Φ.Π.

στ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ       =  300 Φ.Π.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ        = 10500 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Φ.Π.

 VIΚΕΦΑΛΑΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΗ»

 1. Μέχρι να φτάσουμε στον εντοπισμό – παραγωγή του πλούτου μας

α. Υδρογονανθράκων

β. Πετρελαίου

γ. Ορυκτού κ.λ.π

και χωρίς να επικεντρωνόμαστε και τόσο πολύ στα:

α. Ελλείμματα

β. Χρέη

γ. Φορο – εισφοροδιαφυγή (εξωτερικού)

δ. Φορολογικά

ε.  Χαράτσια

στ. Μειώσεις – περικοπές μισθών – συντάξεων

ζ. Έκτακτες εισφορές

Α ν α γ κ α ί α  και  ι κ α ν ή  συνθήκη για τη επιβίωση της πατρίδας μας είναι το «ΣΥΣΤΗΜΑ 80» να πράξει εντός 12μήνου τα εξής:

Να καλέσει άμεσα και έμμεσα τις 10,500 οικογένειες μαζί με τις παρελκόμενες αυτών 50,000 και να τους δώσει τη χρυσή ευκαιρία να αγοράσουν ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είτε με cash, είτε με cashκαι με 50 % εμπράγματες αξίες ύψους 210 δις € ή σε ατομική μεσοσταθμική συμμετοχή ≈ 8 εκατ. € ανά Φ.Π.- Οικογένεια.

Τα ομόλογα αυτά θα είναι έναρξης 2020 και λήξης 2038, το επιτόκιο θα είναι 2,2 % ετήσιο και συνάμα αντισταθμισμένα αντασφαλισμένα κατά 50 % με την μετοχική θέση των δικαιούχων ομολογιούχων σε προέσοδα από τα κοιτάσματα πετρελαίου, υδρογονανθράκων και ορυκτού πλούτου της χώρας μας ή άλλα ισοδύναμα. (Ανάλογη περίπου ενέργεια είχε γίνει το 1974 – 1975 επί Κυβερνήσεως Καραμανλή που πήρε 10 δις δρχ από εύπορη τάξη για εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, και όχι μόνο, ενόψει του Εθνικού κινδύνου 3ου ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο και κατ’ επέκταση στην ΕΛΛΑΔΑ)

 1. «ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ»

Τα άμεσα εντός 2μήνου αποτελέσματα – οφέλη από αυτή την Εθνική κίνηση της εισροής Κεφαλαίων, Αξίας = 210 δις € είναι:

α. Πτώση των Spreads ομολόγων από 2200 μονάδες, που είναι σήμερα, στις 280 μονάδες

β. Δυνατότητα ρευστοποίησης Ομολόγων Δημοσίου από τις Τράπεζες στο 90 – 95 % της ονομαστικής αξίας, αντί στο 40 – 45 % που είναι σήμερα.

γ. Επάνοδο τουλάχιστον 44 δις € στις Τράπεζες από αποταμιευτές (εξωτερικού – εσωτερικού)

δ. Εισροή ξένων επενδύσεων μέσα στο 15μηνο ύψους 18 δις €

ε. Άμεση δυνατότητα μείωσης των υψηλών φορολογικών συντελεστών των Φυσικών Προσώπων από 45 % σήμερα στο 20 % και των μεσαίων από 28 % στο 15 %.

στ. Δυνατή η μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων από 28 % περίπου στο 10 – 12 %

ζ. Επιστροφή του Δανείου του ΔΝΤ κ.λ.π

 1. «ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΜΕΣΑ – ΜΕΣΟΜΕΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ»

Τα έμμεσα, μεσομακροπρόθεσμα οφέλη θα είναι:

α. Δυνατότητα αγοράς Ομολόγων χρέους Δημοσίου από τη δευτερογενή αγορά αξίας 60 δις € με την έκπτωση 40 – 55% (Αν προλάβει  Ο.Δ.Δ.Χ)

β. Το υπόλοιπο ποσόν από τα 210 δις δηλ 210 – 90 δις ΔΝΤ κ.λ.π. – 40δις Ομόλογα δευτερογενούς αγοράς = 80 δις € μπορούμε να το διαθέσουμε ως εξής:

(1) Μεγάλοι Οδικοί Άξονες

Ιονία οδός

Ε 65

Μαλιακός

Κόρινθος – Πάτρα

Μορέας

Βορ. & Νότιος Άξονας Κρήτης Συμμετοχή 5 δις €

Θα δουλέψουν για 4 χρόνια 80,000 άτομα, όσο η πόλη των Ιωαννίνων

(2) Συμμετοχή στο ΕΣΠΑ                                     → 5 δις €

(3) Υποχρεώσεις Κράτους προς τρίτους      → 7 δις €

(4) Γεωργική Πρωτογενής Παραγωγή

(Κρητικής Διατροφής)                          → 5 δις €   (5) Επιχ/σεις Γ’ Βιομηχανικού κύματος            → 6 δις €

(6) Νέα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ                             → 3 δις €

(7)Συμμετοχή στις ερευνητικές ενέργειες

για κοιτάσματα                                    → 8 δις €

(8) Οικοδομικές δράσεις                                → 3 δις €

(9) Ενέργεια ΑΠΕ                                           → 8 δις €

(10) Κτηματολόγιο Δημοσίου                       → 5 δις €

(11) Κοινωνικές Δράσεις                               → 10 δις €

Σύνολο 1 έως 11 = 65 δις €

Απρόβλεπτα         =   3 δις €

  Αποθεματικά        = 12 δις €

Γενικό Σύνολο       = 80 δις €

γ. Το ΑΕΠ σε ετήσια βάση θα είναι 6 – 8 % από το 2013

έως το 2020

δ. Ο δανεισμός της χώρας μας θα γίνεται με επιτόκιο 2,7 % και όχι επιτόκια της τάξης 5 – 8 %, που είναι σήμερα.

ε. Θετική – θετικότατη αντανάκλαση στο χρέος των υπολοίπων Νότιων χωρών της Ε.Ε. και όχι μόνο.

στ. Ευχερής διαπραγματευτική θέση με τις ξένες ανάδοχες εταιρίες για το καθαρό ποσοστιαίο όφελος – κέρδος από την  εξόρυξη των υδρογονανθράκων + Πετρελαίων κ.λ.π.

ζ. Ευχερής δυνατότητα αξιοποίησης

(1) Ακίνητης περιουσίας Δημοσίου

(2) Αποκρατικοποίησης ΟΠΑΠ + ΟΣΕ

( Ο Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. τότε θα βρίσκεται στις 4850 μονάδες από τις 780 σήμερα)

(3) Κινητών αξιών Δημοσίου

* (Πρόσθετο Δημόσιο όφελος 35 δις €)

η. Ευχερής δυνατότητα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) στις Τράπεζες πρωτίστως από βασικούς μετόχους – Τραπεζίτες ώστε οι Τράπεζες να μην αφελληνισθούν και από δω και εμπρός να παίξουν το ρόλο τους στην πραγματική οικονομία και όχι στην διαπλοκή της χειραγωγούμενης οικονομισιοκρατίας.

θ. Ένταξη της χώρας μας στη G20

ι. Σχεδόν ασφαλή διπλασιασμό περίπου των Κεφαλαίων των 10,500 + 50,000 παρελκόμενων οικογενειών κ.λ.π. μέσα σε 8 – 12 χρόνια.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI / ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 – 2

Με άλλα λόγια θα έχουμε μια αναπτυξιακή – ανταγωνιστική οικονομία μην έχοντας σχέση με το ΓΕΡΜΑΝΟ – ΕΒΡΑΪΚΟ μοντέλο «ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ – ΙΣΙΛΙΓΚ» το οποίο έχει «θεό» του την αβάσταχτη λιτότητα για τη λιτότητα του πληθωρισμού και στο τέλος οι άνθρωποι να οδηγούνται στα κρεματόρια.

 1. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»

 Μόλις κινηθούμε και ενεργοποιήσουμε την πιο πάνω ΠΡΟΤΑΣΗ – ΛΥΣΗ αμέσως θα έλθουν, θα τρέξουν να πάρουν θέση στο ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ.   α. Τα μεγάλα FUNDS για αγορές, επενδύσεις σε χειροπιαστά πραγματικά οικονομικά μεγέθη της οικονομίας μας και όχι μόνο. β. Οι μεγάλες επιχειρήσεις εξωτερικού σε σύμπραξη με τις ντόπιες σε κοινές ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ για εκμετάλλευση των τεράστιων επενδυτικών δυνατοτήτων που έχει και θα έχει για δεκαετίες η Πατρίδα μας.   γ. Οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις (π.χ. ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ, ΑΓΓΛΙΑ) για ειδικές συμφωνίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προσοδοφόρες για το λαό μας, βλέποντας ότι η ΕΛΛΑΔΑ θα είναι η βασική πλατφόρμα πολιτικοοικονομικά για την ευρύτερη περιοχή (Ε.Ε. + ΑΦΡΙΚΗ + ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ + ΕΥΡΑΣΙΑ)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κεφαλαίου VI: Μετά από τα παραπάνω βάλετε στο μυαλό σας και την σκέψη ότι μπορούμε με την αναγέννηση μας, την γεωγραφική θέση μας και με το δίκαιο μαζί μας, να κάνουμε το «μπαμ» προς τα πάνω δηλ. όταν μας ζορίσουνε να αλλάξουμε εντελώς κατεύθυνση (όχι διεύθυνση) καταλαβαίνετε τι εννοώ!!

 VII ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΦ.  VI

            1.Στο ερώτημα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από τις 10,500 οικογένειες και τις 50,000 παρελκόμενες αυτών;; Η απάντηση δίνεται παρακάτω με ενδεικτικά παραδείγματα:

α. Την δημοσιευμένη δήλωση του κου Κούτρα Διευθύνοντος Συμβούλου της Κατασκευαστικής Εταιρίας ΑΚΤΩΡ συμφερόντων του ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ την 23-6-2011 στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου του Reuters για το «REALESTATE και τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ» ότι θα ήταν προτιμότερο οι εισφορές από την Κυβέρνηση να ήταν σε πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις που προσφέρουν δουλειά σε πολλούς ανθρώπους, φόρους και όχι μόνο.

Δηλαδή λέγει ο εν λόγω επιχειρηματίας με απλά λόγια ότι οι κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, ΔΗΜ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΤΣΑΝΗΣ, που είναι οι βασικοί μέτοχοι με ποσοστό περίπου 25 % ενός ΟΜΙΛΟΥ (από τους ισχυρότερους στα Βαλκάνια) σημερινής καθαρής θέσης ≈ 800 εκατ. €, καλύτερα να μας βάλει η Πολιτεία – Κυβέρνηση φόρους ή εισφορές κ.λ.π. ως φυσικά πρόσωπα, (π.χ. 15 εκατ. € εκάστου) παρά να βάζει φόρους, χαράτσια, τέλη κ.λ.π. στον επιχειρηματικό Όμιλο.

Στον υπόψη Όμιλο δουλεύουν 3900 άτομα πληρώνει φόρους, δίνει εργασία και σε άλλα 5000 άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Όμιλο αυτό (Σιδεράδες, καλουπατζήδες, χαλυβουργούς, Τραπεζικούς, τοπικές κοινωνίες κ.λ.π).

Συμπέρασμα: Έτσι με τρία (3) φυσικά πρόσωπα χ 15 εκατ. € έκαστος εισφορά ή ότι άλλο χρειασθεί = 45 εκατ. € σώζουν την επιχείρηση στην οποία έχουν μετοχική συμμετοχή περίπου 200 εκατ. €. Δηλαδή, στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο, ρεαλιστικά έχουν ένα κέρδος (έστω και λογιστικό) = 200 εκατ. – (3 χ 15) = 155 εκατ. € ως Φυσικά Πρόσωπα.

Πέραν όμως αυτών οι βασικοί μέτοχοι κρατούν ζωντανή την Επιχείρηση, βλέπουν θετικό το μέλλον της και την συμβολή της στο ΑΕΠ της χώρας.

β. Την δήλωση του κου Καθηγητού Πολιτικής Οικονομίας

Πανεπιστημίου Αθηνών κου Γεωργίου Βάμβουκα, όπως κατεγράφη μέσα στο 2010 στο ΚΕΡΔΟΣ (Κερδοσκοπικά) ότι «μεγάλο μέρος των Ελλήνων μέσα και έξω από την ΕΛΛΑΔΑ έχει την ευχέρεια να αγοράσει Ομόλογα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αξίας τουλάχιστον 5 εκατ. € έκαστος.

γ. Ο σημερινός πρόεδρος ΣΕΒ κος Δασκαλόπουλος πούλησε την μετοχική του θέση στην VIVARTIA ΑΕ (πρώην ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ) στον ΟΜΙΛΟ MING του κου Βγενόπουλου έναντι 400,000,000 € μέσω ΧΑΑ με φόρο μεταβίβασης 1,5 % (τοις χιλίοις).

δ. Ο ΟΜΙΛΟΣ του κου ΛΑΝΑΡΑ άντλησε, εν μέσω χρηματιστηριακής φούσκας 1999 – 2000, περί τα 320 εκατ. € και όμως οι περισσότερες εταιρίες του σήμερα δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του  είναι άνεργο.

Αιωρείται το ερώτημα που πήγαν τα χρήματα των  χρηματιστηριακών  πράξεων (1999 – 2000) ύψους ≈ 150 δις δρχ ή 440 εκατ. € πριν και μετά το Α.Μ.Κ. της ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ (1π/5ν δωρεάν) και των ανάλογων πράξεων της ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ;;

ε. Στον πρόεδρο της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ  μέσα στο 2010 οι Τράπεζες του μετέτρεψαν υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες ύψους  120 εκατ. € σε μακροπρόθεσμες.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ μέχρι το 10-2-11 το έχει επιχορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο και το έχουν χρηματοδοτήσει οι Τράπεζες χωρίς ο ίδιος να βάλει ούτε 1 €.

(Η πιο πρόσφατη αύξηση Κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ έγινε μέσω χρηματιστηριακής φούσκας στις αρχές του 2000 όταν είχε αντλήσει γύρω στα 30 εκατ. €) Και όμως η εν λόγω Εταιρεία στις 9-2-11 ανακοίνωσε την απόλυση 40 ατόμων και αύξησε κατά 40 % τις αμοιβές των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Ο σημερινός πεθερός με την κόρη του δηλ. τη σύζυγο του σημερινού Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ κου Νίκου Σηφουνάκη χρωστούν στην Εφορία 600 εκατ. € (Δημοσίευση Αντώνη – Μάριου Παναγιώτη στο PRESS.GR.

ζ. Ο Όμιλος ΔΟΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (Εκδοτικός Όμιλος – ΜΜΕ) συμφερόντων Ιδρύματος Λαμπράκη, Σταύρου Ψυχάρη και Βίκτωρος Ρέστη άντλησε το 1999 – 2000 από το Χ.Α.Α. 50 δις δρχ ή 150 εκατ. € και το ερώτημα είναι γιατί ο ΟΜΙΛΟΣ είναι υπερχρεωμένος στις Τράπεζες και γιατί οι Τράπεζες εξακολουθούν να τον δανείζουν; Αφού πιθανώς μεγάλο μέρος του δανείου δεν θα επιστραφεί;;

(Συνολικές υποχρεώσεις 211 εκατ. €, Κεφάλαια 85 εκατ. € ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ 6μήνου 2011).

η. Την πτώχευση αρκετών επιχειρήσεων επιδοτούμενων από το Κράτος με τους Επιχειρηματίες ως Φυσικά Πρόσωπα, αλώβητους και διαβιούντες πλουσιοπάροχα (π.χ. Απόστολος Αλαμάνης – πρώην ιδιοκτήτης ΑΛΤΕ ΑΕ – Αλουμίνιο Αττικής, Μπατατούδης – πρώην ιδιοκτήτης ΕΡΓΑΣ ΑΕ – Έργα Ελλάδος κ.λ.π.).

θ. Οι Τραπεζίτες (όχι οι Τράπεζες) έχουν δάνεια στους Καναλάρχες, εκδότες εφημερίδων μέχρι σήμερα γύρω στα 600 έως 700 εκατ. € για να μας διαφωτίσουν μην πέσουμε σε καμία… λούμπα!!! Ανάλογα δάνεια ύψους 1 δις € περίπου (Στοιχεία ΧΑΑ, Α’ 6μήνου 2011) έχουν δοθεί από τους Τραπεζίτες και στις Ναυτιλιακές Εταιρίες εσωτερικού για να:

(1) εξυπηρετούν τις Άγονες Γραμμές

(2) Ταξιδεύουμε φθηνά

(3) Εκσυγχρονιστούν τα μεταφορικά μέσα (πλοία κ.λ.π.)

Παρ’ όλα αυτά το Α’ 6μηνο του 2011 είχαν συνολικές ζημιές περίπου 110 εκατ. € και μέχρι σήμερα κατόρθωσαν να λειτουργούν με Ναυτικό προσωπικό κατά 38 % λιγότερο από το περσινό. Δηλαδή ανεργία στο φουλ!!

Και όλα αυτά στο όνομα του… αξιότιμου ανταγωνισμού!!Ποιανού όμως;; Για το κοινωνικό σύνολο ή για την τσέπη ορισμένων;

(Ας σημειωθεί ότι από το 2007 έως το 2009 είχαν γίνει και αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων σε αρκετές Ναυτιλιακές Εταιρίες εσωτερικών γραμμών)

ι. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από το 2004 έως 2008 του νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κου Γιώργου Προβόπουλου (Βλ. VETO 6-12-2009)

κ. Τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων (μετοχικών θέσεων) την περίοδο 2006 – 2009 αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΧΑΑ των κ.κ. Περικλή Παναγώπουλου, (τέως ιδιοκτήτη της ΑΤΤΙΚΑGROUP) και Γρ. Σαράντη (Βασικού μετόχου Εταιρείας Καλλυντικών)

λ. Τα υπερκέρδη που, όπως λέγονται παρασκηνιακά, απεκόμισε η οικογενειακή Εταιρεία του πρώην προέδρου ΣΕΒ κου Κυριακόπουλου την περίοδο περίπου 1947 – 1958 (Περίοδος Ψυχρού Πολέμου Δυτικού – Ανατολικού Μπλοκ) από τις πωλήσεις προς το Ανατολικό μπλοκESSE ορυκτού πλούτου (Ντουραλουμίνας υλικού για Α/Φ)

μ. Επ’ ευκαιρία αποθηκεύστε στο μυαλό σας και το παρακάτω ΚΟΥΪΖ (Η απάντηση στο ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ 23/10/11)

Τι σχέση έχουν μεταξύ τους;

(1)   Η DEUTSCHE BANK (από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης)

(2)   H ROLAND BERGER (Σχέδιο «Εύρηκα»* για Αποκρατικοποιήσεις. ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ!!)

(3)   H BLACKSTONE GRMANY

(4)   Οι BLACK ROCK

COLMAN SACKS

MOODIES

S & P

ΠΑΓΚΟΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΙ

(5)     Ο Πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κος Νίκος Μουρκογιάννης

(6)     OINKONZENTER(Γερμανοελβετός MANAGER ΑΠΟΚΡΑΤΗΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ)

(7)     Ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάκος

(8)     Η μισθολογική εξαίρεση ή ειδική μεταχείρηση

των Καλλιτεχνικών Υπαλλήλων της «Εθνικής    Λυρικής Σκηνής» από τα μισθολογικά στο προσφάτως ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών;;

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εν συντομία σχέδιο «ΕΥΡΗΚΑ» σημαίνει Αποκρατικοποιήσεις – Κρατικού περιουσιολογίου αξίας 600 δις €, σε τιμές 75 έως 155 δις € το πολύ!!

VIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Ο κόσμος δεν μπορεί, δεν γίνεται να διαβιώσει – κυβερνηθεί και

προπαντός η Ε.Ε. υπό ενιαία απόλυτη διακυβέρνηση γιατί όσες φορές επιχειρήθηκε απέτυχε ή κράτησε μικρό χρονικό διάστημα (Βλ. διαχρονικά τις διάφορες Αυτοκρατορίες, Βασιλείες, Δικτατορίες, Διάφορα Απολυταρχικά Καθεστώτα κ.λ.π.)

Η απάντηση δεν είναι μακριά, είναι απλή, λογική, και κυρίως φυσική και δίδεται με παραβολικό τρόπο.

«Όπως τα δάκτυλα του ανθρώπου δεν είναι ίσα έτσι και οι λαοί δεν μπορούν να διακυβερνηθούν ομοιότυπα».

 1. Η δημιουργία όμως ανεκτών και πολλαπλών Ισοζυγίων διαβίωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο και με βασική εκκίνηση την αναδιανομή (ως ένα ποσοστό) του τρόπου συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπινων είναι το κάτι που μπορεί να ξεκινήσει για να γίνει όσο το δυνατόν ΕΦΙΚΤΟ.
 1. Έλεγχος του άυλου αντασφαλιστικού  ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ καθώς και της μήτρας της Παγκόσμιας και διαρκούς Οικονομικής Κρίσης, που  δεν είναι τίποτα άλλο από τα «ΠΑΡΑΓΩΓΑ» (Εφεύρεση διαβολική θα έλεγα. ΤΥΧΑΙΟ!!! Δεν νομίζω)
 1. Το παγκόσμιο αεριτζίδικο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως έχει στηθεί, έχει πεθάνει μαζί με το πολιτικό προσωπικό, εκείνο που το εξυπηρετεί (Λαϊκά: Παγκοσμίως γίνεται ΑΛΑΛΟΥΜ!!) διότι αύριο δεν γνωρίζουν τι παιχνίδι θα παιχθεί και άρα δεν γνωρίζουν τι τους ξημερώνει!! Και αυτή την αβεβαιότητα την μεγαλώνει η άκρατη απληστία τους μα και η απογοήτευση τους για την μη επίτευξη του στόχου τους. Βασικά η αρχή αποσταθεροποίησης του εν λόγω συστήματος άρχισε το 1971 με την κατάρρευση των  συμφωνιών BRETTONWOODS που μέχρι τότε ως βάση συναλλαγματικών ισοτιμιών είχε τη σχέση Δολαρίου προς Χρυσό.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI

Η πρόταση του Κεφαλαίου VI είναι:

α. Εφικτή

β. Άμεση – έμμεση – αποδοτική

γ. Συμφέρει όλους τους Έλληνες

δ. Δίνει τη δυνατότητα στις 10,500 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και τις 50,000 παρελκόμενες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ομολόγων 2020 – 2035 σε

8 – 12 χρόνια να διπλασιάσουν τα κεφάλαια τους με ταυτόχρονη διασφάλιση των αρχικών Κεφαλαίων (Ποιος είναι σήμερα σίγουρος σε ένα ασταθές Παγκόσμιο σύστημα εκτός Ελλάδος και έχοντας π.χ. 50 εκατ. € ότι αύριο θα έχει πάλι 50 εκατ. € και όχι 10 εκατ. €;)

ε. Κέρδος για την ζωή των νέων αλλά και των υπολοίπων αφού όλοι μας μια ζωή έχουμε στον κόσμο αυτό.

στ. Διασφαλίζει την Εθνική ομοψυχία, κοινωνική ειρήνη, συνοχή, ευημερία στο Λαό μας.

ζ. Παραδειγματική για τον κόσμο πως από μια τόσο μεγάλη κρίση μπορεί ένας λαός να αναγεννηθεί και να γίνει και μπροστάρης για μια ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ των ΛΑΩΝ.

η. Εξισορροπητική πρωτίστως για τους λοιπούς λαούς της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ – Ε.Ε.  γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι είναι και λίγο ΕΛΛΗΝΕΣ

θ. Εγκεφαλική διότι σιγά – σιγά έρχεται το αίμα στο κεφάλι μας και συνειδητοποιούμε γιατί ζούμε, τι είναι άνθρωπος, γιατί γεννηθήκαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας, πως μπορεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει κανείς από Κύκνος ή Αετός σπουργιτάκι.

Μη νομίζεται ότι οι αποφάσεις της Συνόδου Ε.Ε. 27ης Οκτ. 2011 είναι σταθερές. Κάθε άλλο. Είναι προσωρινές και ότι αρπάξουν από κάθε ΣΥΝΟΔΟ της Ε.Ε. τα κοράκια της Αλληλεγγύης!!

*Η ΠΡΟΤΑΣΗ του Κεφ.VI είναι διαχρονική τουλάχιστον για μια 8ετία άσχετα εάν τα υπογραφέντα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ είναι στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ή ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

            α. Το πετρέλαιο, ο χρυσός για την Ελλάδα είναι το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ.

β. Εάν δεν μπορεί, δεν θέλει ή έχει αδυναμία το παρόν «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %» έστω και την τελευταία στιγμή να πραγματοποιήσει την πρόταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI ή άλλη ισοαποδοτική, ισοδύναμη ας παραμερίσει, πριν σαρωθεί, να το κάνουν άλλοι. Δόξα το Θεώ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΜΕΡΑ ΥΓΙΗ ΜΥΑΛΑ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ σε όλα τα στρώματα της Κοινωνίας και των κομματικών η μη σχηματισμών, στη ΕΛΛΑΔΑ αλλά και όπου γης υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν το κατά κεφαλή εισόδημά μας στα 80,000 Δολάρια σε μια 12ετία. Αυτό θα είναι ωφέλιμο και για την Ε.Ε. των λαών αφού πρωτίστως δημιουργηθούν ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και εν καιρώ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

IX ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ…. »

 ΚΥΡΙΟΙ του κουρασμένου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 80 %»

 Δεν φταίει ο λαός για την κοινωνικοοικονομική  κατάντια της χώρας μας.Αφήστε το λαό που δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει. Ψάξτε αυτούς που καταχράστηκαν τον Δημόσιο πλούτο της Ελλάδος (1947 – 2011 – τα 255 δις €) Ψάξτε αυτούς που έπαιρναν τις βαλίτσες από τους Γερμανούς.Ψάξτε τους διαχρονικούς Γερμανοτσολιάδες Αφήστε ήσυχους τους μεροκαματιάρηδες τους Δημοσίους Υπαλλήλους τους Συνταξιούχους

τους Μικρομεσαίους την Μεσαία Τάξη τους μακροχρόνιους & βραχυχρόνιους Άνεργους  τους Νέους τους έντιμους Τραπεζίτες, Επιχειρηματίες, διανοούμενους,     δημοσιογράφους κ.λ.π.

Δεν θέλουμε ΓΚΑΟΥΛΑΪΤΕΡ (Gauleiter)

Δεν θέλουμε  δακρύβρεχτη, υποκριτική, Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από τους «συμμάχους» μας. (Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια όπως χαρακτηριστικά λέει η ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ).

Δεν θέλουμε άλλους Απριλιανούς εθνοσωτήρες.

Δεν θέλουμε άλλες Φρειδερίκες και νεοκλασάτους κυβερνήτες τύπου Γλύσμπουργκ ( σειράς 1963 – 1967).

Δεν θέλουμε άλλους Κοτζαμάνηδες στις τσέπες μας, στην αξιοπρέπειά μας και στην Εθνική Οικονομία μας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πλήρωσαν αρκετά τα λάθη σας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  δεν αντέχουν άλλο να σας βλέπουν, να σας ακούουν, να σας πληρώνουν μαζί και τα αφεντικά σας.

Αν θέλετε να είστε δίκαιοι φορολογήστε, χαρακώστε, περικόψτε πρώτα τη δική σας ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ!!!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! ΕΛΕΟΣ!!

X ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Ξέρουμε λοιπόν οι Έλληνες τι αξίζουμε

α. Πολιτιστικά

β. Κοινωνικά

γ. Οικονομικά

Ξέρουμε το IQ και το DNAμας

Ξέρουμε  ότι η πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ αξίζει 100 εκατ. € και όχι 1 εκατ. €.

Γι’ αυτό ΑΝΤΕΞΤΕ. ΜΗΝ ΞΕΠΟΥΛΗΣΤΕ. ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΤΕ.

ΣΦΙΞΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΑΣ!

Το «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %», ντόπιο και ξενόφερτο, θα αρπάξει, αν τελικώς αρπάξει, το 8 % και αυτό τελικά υπό την ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ μας.

Να είστε ΣΙΓΟΥΡΟΙ ότι τελικά και σύντομα μάλιστα ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ αυτού του τόπου θα είμαστε εμείς για το δικό μας καλό και για το καλό της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ και της Ε.Ε.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ – ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ 1821.

ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΙΠΑΡΑΛΥΤΗ ΕΥΡΩΠΗ!! (Τι ειρωνεία η αναπτυξιακή πορεία της Ε.Ε. σε όλες τις φάσεις της να αρχίζει  από την «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ χωρίς το ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %»).

Εμείς οι κηδεμόνες αυτού του τόπου που έχουμε μαγιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ είμαστε ΣΙΓΟΥΡΟΙ ότι η Παγκόσμια ισορροπία, όσο χρόνο κι αν χρειαστεί, θα ξεκινήσει από την ΕΛΛΑΔΑ, το ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ:

α. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

β. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

γ. ΧΡΗΣΗ

δ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

σε οποιαδήποτε κοινοπραξία.

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ, Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, ΑΝΗΚΕΙ Σ’ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ – ΑΤΑΚΕΣ

Το παρόν Κεφάλαιο απευθύνεται αποκλειστικά στο «ΣΥΣΤΗΜΑ 80%»χωρίς σχόλια.

 1. «Επιχείρηση που εξαρτά την ύπαρξη της από το να

πληρώνει μισθούς κάτω του ορίου διαβίωσης στους εργαζόμενους της δεν έχει κανένα δικαίωμα να συνεχίσει σε αυτή τη χώρα».

ΦΡΑΝΚΛΙΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

(Ο 32ος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΠΑ

Κατά τη μεγάλη Ύφεση)

 1. Υπάρχει ένας κανόνας για τους Βιομήχανους: «Φτιάξε τα

καλύτερα δυνατά προϊόντα, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, πληρώνοντας τους υψηλότερους δυνατούς μισθούς»

ΧΕΝΡΙ ΦΟΡΝΤ

(Αμερικάνος Βιομήχανος)

 1. «Είναι δύσκολο να κάνει κανείς σκέψεις όταν σκέφτεται πως θα βγάλει το ψωμί του». ΖΑΝ – ΖΑΚ ΡΟΥΣΟ (Γάλλος Φιλόσοφος διαφωτιστής)
 1. « Δώστε στον εργάτη το μισθό του πριν ο ιδρώτας του στεγνώσει»Μωάμεθ (Ο Προφήτης)

5. Οι άνθρωποι άρχισαν να δυστυχούν από τότε που η ευτυχία έγινε στόχος συγκεκριμένων «πολιτικών συστημάτων»

        ΑΣΛΕΪ ΦΡΟΛΕΪ

(Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Κεντ)

6. Η φαντασία είναι πιο σημαντική από την γνώση  ΑΪΝΣΤΑΙΝ (Φυσικός Επιστήμων)

Σε διαχρονική ελεύθερη ερμηνεία σημαίνει:

«Άλλοι διοικούν με όραμα, φαντασία και διαίσθηση και άλλοι με τα νούμερα»

(Γνώμη μου είναι ότι το μέλλον ανήκει στην πρώτη ομάδα διότι η δεύτερη ομάδα ασχολείται με τα αριθμητικά νούμερα και πολύ Computer που βραχυκυκλώνουν, στοκάρουν το μυαλό!!)

7. Οι ζάμπλουτοι δε θα μπορούν στο εγγύς μέλλον να απολαύσουν τον πλούτο, αφού δε θα τολμούν να εμφανιστούν πουθενά και θα παραμένουν αιχμάλωτοι της χλιδής τους εν μέσω σωματοφυλάκων και αυλοκολάκων.

ΠΙΤΕΡ ΤΖ. ΠΙΤΕΡΣΟΝ

(Ελληνοαμερικάνος δισεκατομμυριούχος)

* Η ατάκα αυτή ισχύει και για το «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %»

 

8. «Δημοκρατία είναι η Κυβέρνηση του λαού από το λαό, για το λαό».

Αβραάμ Λινκολν

(Παλαιός Πρόεδρος των ΗΠΑ)

                        9. «Δύο άχρηστα όργανα υπάρχουν:

Ο Προστάτης και Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας»

Ζόρζ Κλεμανσό

(Γάλλος Πολιτικός 19ου αιώνα)

                        10. «Δεν γίνεται να έχεις μια επανάσταση ώστε να εγκαθιδρύσεις μια Δημοκρατία. Πρέπει να έχεις Δημοκρατία ώστε να κάνεις μια Αναγεννητική Επανάσταση»

Γκιλμπερζ Τσεστερτον

(Βρετανός συγγραφέας)

                        11. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: γίνεται άλλοθι για το πιο Αντιδημοκρατικά Πράγματα, οι πρώτοι που την Επικαλούνται είναι οι καταπατητές της!!»

12. «Η Δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, αν εξαιρέσει κανείς όλα τα άλλα που έχουμε δοκιμάσει»

ΟΝΙΝΣΤΟΝ ΤΣΟΡΤΙΛ

(Βρετανός Πρωθυπουργός)

 

13. Της νύχτας τα καμώματα τα Βλέπει η μέρα και γελά!!

(Κρητική Ατάκα)

Αφορά τις πρόσφατες νυχτερινές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, συσκέψεις, αποφάσεις εντός και εκτός της ΕΛΛΑΔΟΣ για την Ύφεση την Κρίση Χρέους – Τραπεζών στην Ε.Ε.

XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %

Όταν αναφερόμαστε στο «ΣΥΣΤΗΜΑ 80 %» μιλάμε για το 80 % σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο το όποιο διαχρονικά διακυβερνά από το 1949 και πέρα αυτόν τον τόπο που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ με τις εξής ομάδες:

α. Ομάδα Τραπεζιτών (κυρίως νεόκοπων από το 1992 και εντεύθεν)

β. Τμήμα του αδελφάτου του ΕΛΛΗΝΟ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ (επαναλαμβάνω τμήμα – σειράς 1964 και εντεύθεν)

γ. Ομάδα Λέσχης «ΜΠΙΛΝΤΕΝΜΠΕΡΓΚ»

δ. Ομάδα περί τον ΣΕΒ (σειράς από το 1988 και εντεύθεν)

ε. Ομάδα Επιχειρηματιών που μετατράπηκαν από επενδυτές σε κρατικοδίαιτους επιδοτούμενους σε εσαεί χρηματο – οικονομικούς ΡΑΝΤΣΙΕΡΗΔΕΣ (σειράς 1985 και εντεύθεν)

στ. Ομάδα κλαψούριδων, επιδοτούμενων, μεγαλοαεριτζήδων εισαγωγέων, εκμεταλλευόμενοι το ΕΥΡΩ (Αρπακτή Φοροδιαφυγή)

ζ. Ομάδα τύπου ανεπάγγελτων ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (σειράς κυρίως από το 1990 και εντεύθεν)

η. Ομάδα Εκτελεστών ντυμένοι με τον Πολιτικό μανδύα (σειράς 1987 και εντεύθεν, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν δουλέψει καθόλου στη ζωή τους)

θ. Τέλος από μικρή Γραναζωτή ομάδα Γραφικών κατ’ επάγγελμα οσφυοκαμπτόμενοι πάσης φύσεως και παντός καιρού οι λεγόμενοι Γερμανοτσολιάδες.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1

Στην Κρήτη υπάρχει μια παροιμία «ΚΑΙΡΟΣ ΛΑΓΟΥ, ΚΑΙΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΝΑΣ» και απευθύνεται σ’ αυτούς που αμφιβάλουν αν τα γραφόμενα μπορούν να πραγματοποιηθούν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο2

Το παρόν κείμενο γράφτηκε προς τιμήν αυτών που είπαν ΟΧΙ την 28η Οκτωβρίου 1940 στον επίδοξο κατακτητή της ΕΛΛΑΔΑΣ και σ’ αυτούς που θα πουν το νέο όχι στους επίδοξους σύγχρονους τοποτηρητές στην ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

XIII ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι προϋποθέσεις, τα εργαλεία για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι:

1ον Να δημιουργηθεί

(α) Σε κάθε σπίτι

(β) Σε κάθε χώρο εργασίας

(γ) Στους χώρους Εκπαίδευσης

(δ) Σε κάθε γειτονιά

(ε) Σε κάθε κοινωνική εκδήλωση

το «ΚΙΝΗΜΑ ΞΥΠΝΗΣΑ – ΓΝΩΡΙΖΩ» τι αξίζει η ΕΛΛΑΔΑ

2ον Να πάει η κοινωνία στις επόμενες – μεθεπόμενες εκλογές να ψηφίσει σε ποσοστό ≈ 80 % και άνω των εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους.

XIIII ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

                   Αγαπητοί φίλοι ΕΛΛΗΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ «ΤΟ ΘΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ»

 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗ   ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΗΣ

 Σας ευχαριστώ

26/Οκτωβρίου/2011

 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ

Πτυχ. Μηχανικός

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s