Πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας, Internet και Τηλεόρασης για Συνταξιούχους OTE

Β Α Σ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Τα πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet, τα οποία διατίθενται από τις 15/12/2011 (βλ. ανωτέρω Σχετική) και αφορούν μόνο εργαζόμενους Ομίλου ΟΤΕ, εφεξής θα απευθύνονται και σε Συνταξιούχους ΟΤΕ.  Επιπλέον, διατίθενται νέα πακέτα για Συνταξιούχους μέσω Δορυφόρου και μέσω Conn-x

ΟΤΕ ΑΕ                                                                                                                                                                  Μαρούσι, 26/04/2012

ΕΚΤ. Δ/ΝΣΗ MARKETING ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ                                                Αριθμ.: 356/12

Δ/ΝΣΗ MARKETING ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΤΕ TV

               

 

Β Α Σ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

 

Πληροφορίες:         

Για τα πακέτα Internet και Ομιλίας (Double Play):                           Π. Βασιλάκης, 210 6115235, pvasilakis@ote.gr

Για τα πακέτα Ομιλίας (Single Play):                                                       K. Παπαδοπούλου, 210 6118730, katpap@ote.gr

Για τα πακέτα Τηλεόρασης (μέσω Δορυφόρου ή Conn-x):           Μ. Βενεκά, 210 6118543, mveneka@ote.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ:                   Αποδέκτες Στηλών 5, 6, 7, 11, 12, 14

ΘΕΜΑ:                  Πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας, Internet και Τηλεόρασης για Συνταξιούχους OTE

ΣΧΕΤ:                     356/42  14-12-2011 BE

 

1.   Γενικά

 

Τα πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet, τα οποία διατίθενται από τις 15/12/2011 (βλ. ανωτέρω Σχετική) και αφορούν μόνο εργαζόμενους Ομίλου ΟΤΕ, εφεξής θα απευθύνονται και σε Συνταξιούχους ΟΤΕ.  Επιπλέον, διατίθενται νέα πακέτα για Συνταξιούχους μέσω Δορυφόρου και μέσω Conn-x.

 

Τα πιο πάνω πακέτα απευθύνονται σε όλους τους Συνταξιούχους ΟΤΕ (όχι Θυγατρικών του Ομίλου ΟΤΕ),  οι οποίοι έχουν εργαστεί συνολικά στον ΟΤΕ τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη.

 

Παύει άμεσα η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών «Conn-x για Υπαλλήλους ΟΤΕ» και τα υφιστάμενα πακέτα Τηλεόρασης μέσω Conn-x για Υπαλλήλους ΟΤΕ.

 

 

 

2.            Παρούσα Κατάσταση

 

Σήμερα, στους Συνταξιούχους ΟΤΕ παρέχεται η δυνατότητα  να έχουν σε μία τηλεφωνική τους σύνδεση τις παρακάτω εκπτωτικές προσφορές:

 

 • Έως 600 δωρεάν μονάδες τηλεφωνίας ανά μήνα για κλήσεις, δηλαδή έως  15,60€ ανά μήνα αξία κλήσεων (προ  ΦΠΑ). Οι μονάδες αφορούν σε επιστροφικά τέλη επί των κλήσεων που πραγματοποιούνται από την τηλεφωνική σύνδεση του δικαιούχου. Εάν π.χ. πραγματοποιηθούν κλήσεις ύψους 1.600 μονάδων (αξίας 1600*0,026 = 41,6 € προ ΦΠΑ) σε ένα διμηνιαίο λογαριασμό, αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό των 31,2 € προ ΦΠΑ και ο πελάτης χρεώνεται 10,4 € προ ΦΠΑ (δηλαδή 12,79 € με ΦΠΑ 23%), δεδομένου ότι ξεπέρασε τη δωρεάν χορηγία.
 • «Conn-x για Υπαλλήλους-Συνταξιούχους ΟΤΕ», δηλαδή απεριόριστο ευρυζωνικό Internet στις ταχύτητες 2 & 24Mbps  χωρίς δέσμευση και σε προνομιακή τιμή σε σύγκριση με τον ονομαστικό τιμοκατάλογο. Συγκεκριμένα το Conn-x 2 Mbps για Υπαλλήλους – Συνταξιούχους ΟΤΕ κοστίζει 9,77 € (με ΦΠΑ 23%) έναντι 17,06 € του εμπορικού πακέτου, ενώ αντίστοιχα το Conn-x 24 Mbps για Υπαλλήλους-Συνταξιούχους ΟΤΕ κοστίζει 14,77 € (με ΦΠΑ 23%) έναντι 23,26€ του εμπορικού πακέτου. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής σύνδεσης.
 • OTE TV μέσω Conn-x για Υπαλλήλους – Συνταξιούχους ΟΤΕ.
 • On Line Προστασία για τον Η/Υ με έκπτωση 50% (1,86€ αντί 3,72€ με ΦΠΑ 23%).


 

3.    Αναλυτική παρουσίαση των νέων πακέτων – Χρεώσεις

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα νέα πακέτα:

 

3.1          Πακέτο Oμιλίας (Single Play), το οποίο συνδυάζει:

 

 • Πάγιο σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης δικτύου ΟΤΕ, PSTN ή ISDN BRA ή ISDN BRA DDΙ
  • Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και
  • 60 λεπτά ομιλίας προς κινητά όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

 

με την ονομασία «ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ».

 

Οι τιμές τόσο των Ομιλικών όσο  και  των αντίστοιχων εμπορικών πακέτων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα για λόγους σύγκρισης:

 

Πακέτο Προσφορών Ομιλίας Ομίλου ΟΤΕ Tιμή ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

Μέση τιμή εμπορικού πακέτου ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

OTE Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

15,00 €

29,66 €

ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

19,56 €

33,97 €

ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

21,65 €

36,06 €

 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι χρεώσεις των συστατικών του πακέτου (η χρέωση στο  λογαριασμό είναι ενιαία):

 

Πακέτο Προσφορών Ομιλίας

Ομίλου ΟΤΕ

Tιμή ανά μήνα (€)

Τιμή Παγίου

Τιμή Πακέτου Ομιλίας

Σπάσιμο χρόνου ομιλίας

με ΦΠΑ 23%

χωρίς ΦΠΑ

Απεριόριστες Α/Υ

60΄κινητά

OTE Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

15,00

12,195

12,4

-0,205

-0,205

0

ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

19,56

15,9

15,9

0

0

0

ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

21,65

17,6

17,6

0

0

0

 

Σημειώνεται ότι στις ISDN συνδέσεις με MSN αριθμούς, το πακέτο καλύπτει την κίνηση του κεφαλικού αριθμού και απαιτείται συγκεκριμένος προγραμματισμός με πληκτρολόγηση για να καλυφθούν και τα MSN.

 

3.2          Πακέτο Internet και Ομιλίας (Double Play), το οποίο συνδυάζει:

 

 • Πάγιο σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης δικτύου ΟΤΕ, PSTN ή ISDN BRA ή ISDN BRA DDΙ
  • Conn-x έως 24 Mbps
  • Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και
  • 60 λεπτά ομιλίας προς κινητά όλων των Εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,

 

με την ονομασία «Connx Internet και Ομιλία Όλη Μέρα + 60’ Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ».
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διατεθεί ως «add on» η υπηρεσία On Line Προστασίας με έκπτωση 50%.

Οι τιμές τόσο των ομιλικών όσο  και  των αντίστοιχων εμπορικών πακέτων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα για λόγους σύγκρισης:

 

Πακέτο Προσφορών Internet και Ομιλία Ομίλου ΟΤΕ Tιμή ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

Μέση τιμή εμπορικού πακέτου ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

25,00 €

44,97 €

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

29,31 €

49,28 €

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

31,40 €

51,37 €

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι χρεώσεις των συστατικών του πακέτου (η χρέωση στο  λογαριασμό είναι ενιαία):

Πακέτο Προσφορών Internet και Ομιλία Ομίλου ΟΤΕ Tιμή ανά μήνα (€) Τιμή ADSL συνθετικού Τιμή OnDSL HOME συνθετικού Τιμή Παγίου Τιμή Πακέτου Ομιλίας Σπάσιμο χρόνου ομιλίας
με ΦΠΑ 23% χωρίς ΦΠΑ Απερ. Α/Υ 60΄

κινητά

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

25,00

20,325

7,165

0,76

12,4

0

0

0

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

29,31

23,825

7,165

0,76

15,9

0

0

0

Conn-x Internet και Ομιλία Όλη Μέρα +60’Κινητά  (Double Play) Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

31,40

25,525

7,165

0,76

17,6

0

0

0

 

3.3          Πακέτο Internet και Ομιλίας Pay As You Talk έως 24 Mbps, για όσους δικαιούχους δεν ενδιαφέρονται για χρόνο ομιλίας.

 

Η ονομασία του είναι «Connx Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ» και εμπεριέχει τα εξής :

 

 • Πάγιο σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης δικτύου ΟΤΕ, PSTN ή ISDN BRA ή ISDN BRA DDΙ
 • Conn-x έως 24 Mbps
 • Το βήμα χρέωσης ανά λεπτό για το συγκεκριμένο πακέτο αφορά αστικές και υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ με ενιαία τιμή 0,0350 €/min χωρίς ΦΠΑ ή 0,04305 € με ΦΠΑ 23%. Τυχόν κλάσμα λεπτού υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Οι λοιπές κλήσεις χρεώνονται με βάση τον ισχύοντα δημοσιευμένο ονομαστικό τιμοκατάλογο.

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διατεθεί ως «add on» η υπηρεσία On Line Προστασίας με έκπτωση 50%.

Οι τιμές τόσο των ομιλικών όσο  και  των αντίστοιχων εμπορικών πακέτων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα για λόγους σύγκρισης :

 

Πακέτο Προσφορών Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ Tιμή ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

Μέση τιμή εμπορικού πακέτου ανά μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

17,50 €

33,33 €

Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

21,81 €

37,64 €

Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

23,90 €

39,73 €

 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι χρεώσεις των συστατικών του πακέτου (η χρέωση στο  λογαριασμό είναι ενιαία):

 

Πακέτο Προσφορών Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ Tιμή ανά μήνα (€) Τιμή ADSL συνθετικού Τιμή

OnDSL HOME συνθετικού

Τιμή Παγίου
με ΦΠΑ 23% χωρίς ΦΠΑ
Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – PSTN

17,50

14,228

1,068

0,76

12,4

Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – ISDN BRA

21,81

17,728

1,068

0,76

15,9

Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ – ISDN DDI

23,90

19,428

1,068

0,76

17,6

 

 

Σημειώνεται ότι στις ISDN συνδέσεις με MSN αριθμούς, τα πακέτα καλύπτουν την κίνηση του κεφαλικού αριθμού και απαιτείται συγκεκριμένος προγραμματισμός με πληκτρολόγηση  για να καλυφθούν και τα MSN.

 

Επισημαίνεται ότι για τα τρία ανωτέρω πακέτα δεν υπάρχει δέσμευση, κατά συνέπεια σε περίπτωση κατάργησης δεν επιβάλλεται ποινή.

 

 

3.4          Πακέτα Τηλεόρασης ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου ή Μέσω Connx για Συνταξιούχους ΟΤΕ

 

Παρέχεται μόνο το μπουκέτο full pack και η τιμή που ισχύει υπολογίζεται πάντα με 30% έκπτωση στην τιμή που ισχύει για την ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου για πελάτες ΟΤΕ. Τα πακέτα έχουν δωδεκάμηνη (12) δέσμευση δεδομένου ότι θα ισχύουν πάντα οι επιδοτήσεις εξοπλισμού που ισχύουν και για τα εμπορικά πακέτα.

 

Οι τιμές του πακέτου για Συνταξιούχους ΟΤΕ και των αντίστοιχων εμπορικών πακέτων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Πακέτο Προσφορών OTE TV

Tιμή/μήνα εντός  δέσμευσης για Συνταξιούχους ΟΤΕ με ΦΠΑ 23%

Tιμή/μήνα μετά τη  δέσμευση για Συνταξιούχους ΟΤΕ με ΦΠΑ 23%

Τιμή εμπορικού πακέτου εντός δέσμευσης για πελάτες ΟΤΕ με ΦΠΑ 23%

Τιμή εμπορικού μετά τη δέσμευση για πελάτες ΟΤΕ με ΦΠΑ 23%

OTE TV (Μέσω Connx ή Μέσω Δορυφόρου) full pack

13,93

15,68

19,90

22,40

 

 

Για τις προαιρετικές υπηρεσίες (add ons) ισχύουν οι εμπορικές τιμές. Ομοίως, για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση ισχύουν οι τιμές/προσφορές που ισχύουν και για τα εμπορικά πακέτα:

 

Προαιρετικές υπηρεσίες (add ons)

Τιμή/μήνα

(με ΦΠΑ 23%)

ΟΤΕ Club on Demand  (για την OTE TV Μέσω Conn-x)

5,00€

Adult

6,00 €

 

 

Αποκωδικοποιητές

Τιμή

(με ΦΠΑ 23%)

Χωρίς σκληρό δίσκο

Δωρεάν

Με σκληρό δίσκο (για την OTE TV Μέσω Conn-x)

49,90 €

 

 

Εγκατάσταση

Τιμή

(με ΦΠΑ 23%)

OTE TV Μέσω Conn-x

55,34 €

OTE TV Μέσω Δορυφόρου (τυπική εγκατάσταση με νέα κεραία)

105 €

 

4.    Προϋποθέσεις Παροχής των πακέτων

 

Δικαιούχοι των νέων πακέτων είναι:

Όλοι οι Συνταξιούχοι ΟΤΕ (και όχι Θυγατρικών), οι οποίοι πρέπει να έχουν εργαστεί συνολικά στον ΟΤΕ τουλάχιστον 12 έτη.

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο για ένα πακέτο Ομιλίας ή Ιnternet και Ομιλίας και μόνο για ένα πακέτο Τηλεόρασης (είτε μέσω Conn-x είτε μέσω Δορυφόρου).

Το πακέτο Ομιλίας ή Internet και Ομιλίας που επιλέγει ο δικαιούχος μπορεί να ενεργοποιηθεί σε όποια τηλεφωνική σύνδεση ο ίδιος ορίσει, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνδεση του ανήκει (γίνεται διασταύρωση Α.Φ.Μ. δικαιούχου με το Α.Φ.Μ. του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης).

 

Για τις περιπτώσεις που η τηλεφωνική σύνδεση στην οποία επιθυμεί να εντάξει ο δικαιούχος το νέο πακέτο δεν του ανήκει, (π.χ. ανήκει σε συγγενικό πρόσωπό  του), ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί το νέο πακέτο, αφού πρώτα μεταβιβάσει την τηλεφωνική σύνδεση στον εαυτό του. Η αίτηση μεταβίβασης μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε Σημείο Πώλησης και θα υλοποιηθεί χωρίς χρέωση των τελών μεταβίβασης.

 

Ο ενδιαφερόμενος πελάτης ακολουθεί την υφιστάμενη  διαδικασία μεταβίβασης της τηλεφωνικής σύνδεσης και ενημερώνει τον πωλητή ότι ο λόγος που γίνεται η μεταβίβαση είναι προκειμένου να του διατεθεί κάποιο από τα εν λόγω πακέτα. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, ο πωλητής ενημερώνει το ΣΥΠ  για πίστωση του τέλους μεταβίβασης.

 

Τα πακέτα Τηλεόρασης διατίθενται ανεξάρτητα από τα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η διάθεση του  πακέτου Τηλεόρασης Μέσω Δορυφόρου δεν προϋποθέτει την ύπαρξη καμίας άλλης υπηρεσίας του ΟΤΕ (ούτε τηλεφωνική γραμμή) ενώ το πακέτο Τηλεόρασης μέσω Conn-x μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε πακέτο Conn-x (Conn-x για Συνταξιούχους ή εμπορικό ή ειδικό). Ο λογαριασμός σε κάθε περίπτωση (είτε για την OTE TV Μέσω Conn-x, είτε για την ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου) πρέπει να ανήκει στον ενδιαφερόμενο συνταξιούχο.

 

Προσοχή! επισημαίνεται ότι από την έναρξη της διάθεσης των παραπάνω πακέτων σταθερής:

 

 • Δεν επιτρέπεται στον ίδιο δικαιούχο η ταυτόχρονη διάθεση  των πακέτων α) Ομιλίας και β) Internet και Ομιλίας, με την παροχή των δωρεάν 600 μονάδων.  Δηλαδή για όσους αποκτούν κάποιο από τα νέα πακέτα Ομιλίας ή Internet και Ομιλίας παύει η παροχή των 600 δωρεάν μονάδων, εφόσον αυτή ήδη παρέχεται σε μια  τηλεφωνική σύνδεση του δικαιούχου. Ο δικαιούχος στον οποίο θα διακοπεί η παροχή των 600 μονάδων, λόγω διάθεση ενός νέου πακέτου για συνταξιούχους ΟΤΕ, εφόσον στο μέλλον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να λάβει εκ νέου τις 600 μονάδες, εφόσον υποβάλει  σχετική αίτηση και ταυτόχρονα καταργήσει το πακέτο.

Είναι δυνατή η παροχή νέου πακέτου TV και η διατήρηση των 600 μονάδων (εφόσον βέβαια δεν γίνεται  αίτηση για νέο πακέτο Ομιλίας ή Internet και Ομιλίας).

 

 • Τυχόν υφιστάμενα «Conn-x για Υπαλλήλους/Συνταξιούχους ΟΤΕ» (συνδυαστικά με τις 600 μονάδες) εξακολουθούν να διατηρούνται σε όσους τα είχαν προμηθευτεί στο παρελθόν και εφόσον δεν αιτηθούν κάποιο από τα νέα πακέτα Ομιλίας ή Ιnternet και Ομιλίας σε οποιαδήποτε τηλεφωνική τους σύνδεση.

Είναι δυνατή η παροχή νέου πακέτου TV σε συνταξιούχους και η διατήρηση υφιστάμενων «Conn-x για Υπαλλήλους/Συνταξιούχους ΟΤΕ» (εφόσον βέβαια δεν γίνεται  αίτηση για νέο πακέτο Ομιλίας ή Internet και Ομιλίας).

 

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κάποιο από τα υφιστάμενα πακέτα «Conn-x για Υπαλλήλους ΟΤΕ» μπορούν να τα μετατρέψουν στα νέα  πακέτα προσφοράς «ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ», «Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ» και «Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ» αφού αποδεχτούν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους,  ότι θα σταματήσει η χορήγηση των 600 δωρεάν μονάδων.

 

5.    Διαδικασίες πώλησης των νέων πακέτων

 

Τα αιτήματα για τα νέα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας, Internet και τηλεόρασης θα υποβάλλονται αποκλειστικά με τηλεφωνική κλήση στον τετραψήφιο αριθμό 1249. Οι κλήσεις είναι χωρίς χρέωση, και μπορούν να γίνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 έως 16.00.

 

 

5.1  Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

5.1.1      Αντίγραφο του τελευταίου φύλλου ή πρόσφατου φύλλου επικουρικής σύνταξης, εφόσον ο συνταξιούχος λαμβάνει επικουρική σύνταξη από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ του ΤΑΥΤΕΚΩ, όπου απαραίτητα φαίνεται ότι ο αιτών είναι πρώην εργαζόμενος της ΟΤΕ Α.Ε.

Ή

 

5.1.2      Εάν ο συνταξιούχος δεν διαθέτει τα δικαιολογητικά της §5.1.1 προσκομίζει:

α)           Αντίγραφο της Απόφασης Συνταξιοδότησης, όπου αναγράφεται απαραίτητα ότι είναι πρώην υπάλληλος της ΟΤΕ Α.Ε.

β)            Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, θεωρημένο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αίτησης ή αντίγραφο του  τελευταίου φύλλου της κύριας σύνταξης.

Ή

5.1.3      Εάν ο συνταξιούχος στα έγγραφα που διαθέτει, δεν αναγράφεται ότι είναι πρώην υπάλληλος της  ΟΤΕ Α.Ε (π.χ. συνταξιούχοι που δε λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ, όπως  Μηχανικοί, Δικηγόροι κλπ), θα καταθέτει είτε:

α)           Αντίγραφο του τελευταίου φύλλου εκκαθάρισης της κύριας Σύνταξής του ή

β)            Αντίγραφο της Απόφασης Συνταξιοδότησής του και επιπλέον απαραίτητα αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας , θεωρημένο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αίτησης.

Στην περίπτωση της  &5.1.3 θα χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος από τη Δ/νση Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού (Υποδ/νση Μητρώων και Παροχών)  για να διαπιστωθεί αν  έχει απασχοληθεί στον ΟΤΕ για τουλάχιστον 12 έτη.

 

 

5.2  Βήματα πώλησης

 

 • Ο agent ρωτά τον ενδιαφερόμενο πελάτη εάν είναι συνταξιούχος, πρώην εργαζόμενος του ΟΤΕ, για τουλάχιστον 12 χρόνια.
 • Εάν ο πελάτης απαντήσει θετικά, ο agent πρέπει να ρωτήσει τον πελάτη εάν διαθέτει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5.1.
 • Ο agent ενημερώνει τον πελάτη ότι προϋπόθεση  για την απόκτηση κάποιου από τα νέα  Ομιλικά πακέτα είναι η κατάργηση των 600 δωρεάν μονάδων/μήνα στο ίδιο ή σε άλλο τηλέφωνο του ιδίου.  Η προϋπόθεση δεν ισχύει για την απόκτηση  των  πακέτων τηλεόρασης OTE TV μέσω Conn-x και OTE TV μέσω Δορυφόρου. Εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει, ενημερώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να στείλει τα  προαναφερόμενα έγγραφα/δικαιολογητικά:
  • Με fax (στον αριθμό 2103405551)  ή
  • Σκαναρισμένα σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στο oteproducts@ote.gr αναγράφοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας και το τηλέφωνο χορήγησης του ομιλικού πακέτου.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η αποστολή της αίτησης. Ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία της πώλησης από απόσταση.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αρχειοθετούνται στην κατάσταση που λαμβάνονται (εάν τα λάβουν με mail θα  τα αρχειοθετούν σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή εάν τα λάβουν με fax), ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.  

 • Ο agent ενημερώνει τον πελάτη ότι τις προσεχείς ημέρες θα διενεργηθεί έλεγχος εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στα Ομιλικά Προγράμματα και ότι θα προβεί σε κατάργηση των 600 δωρεάν μονάδων, εφόσον υπάρχουν.

 

Αναλυτικότερα:

Μετά από τη λήψη και έλεγχο των δικαιολογητικών, πραγματοποιείται  έλεγχος κατά πόσο ο πελάτης διαθέτει  ήδη Υπαλληλικό / Ομιλικό πακέτο (παλαιό ή νέο) ή  τις δωρεάν 600 μονάδες.

Ο agent πριν την καταχώρηση του νέου Ομιλικού πακέτου, ελέγχει αν διατίθενται σε οποιαδήποτε τηλεφωνική σύνδεση (με το συγκεκριμένο ΑΦΜ) οι δωρεάν 600 μονάδες και προβαίνει στη κατάργησή τους.

Εφόσον ο agent κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι στη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση διατίθεται  παλαιότερο Conn-x Υπαλληλικό, προβαίνει στη μετατροπή.

 

Εάν ο agent διαπιστώσει ότι ο αιτών διαθέτει ήδη ένα από τα νέα πακέτα, τον ρωτά αν επιθυμεί να προμηθευτεί κάποιο άλλο (εμπορικό μη εκπτωτικό) πακέτο.

 

Εάν ο agent διαπιστώσει ότι ο αιτών διαθέτει άλλο Ομιλικό προϊόν (παλαιό ή νέο) σε άλλη σύνδεση, επικοινωνεί με τον πελάτη και τον ενημερώνει ότι δικαιούται μόνο ένα εκπτωτικό πακέτο  Ομιλίας ή Internet και Ομιλίας. Σε αίτηση ΟΤΕ TV, ο agent ελέγχει αν ο αιτών διαθέτει ήδη πακέτο OTE TV (είτε Μέσω Conn-x είτε μέσω Δορυφόρου). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ήδη υφίσταται ενεργή υπηρεσία, ο agent ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι δικαιούται μόνο ένα εκπτωτικό πακέτο TV. Αν ο αιτών επιθυμεί την μετατροπή από OTE TV Μέσω Conn-x σε OTE TV Μέσω Δορυφόρου, ο agent θα πρέπει να προβεί σε κατάργηση του παλιού πακέτου με τους ισχύοντες όρους δέσμευσης και χορήγηση νέου.

 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν και ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες πώλησης (π.χ. επικοινωνία με πελάτη για αποστολή εξοπλισμού αν είναι νέα σύνδεση Conn-x ή ΟΤΕ TV κλπ).

 

Επισημαίνεται, ότι εφόσον ο δικαιούχος διαθέτει άλλο εμπορικό πακέτο σε δέσμευση, μπορεί να το μετατρέψει σε νέο πακέτο Ομίλου ΟΤΕ, χωρίς χρέωση ποινής.

 

Όσον αφορά στα πακέτα τηλεόρασης ισχύει το εξής:

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας κατά την χορήγηση της OTE TV Μέσω Conn-x ακολουθούνται οι ισχύουσες διαδικασίες κατάργησης και επιστροφής εξοπλισμού.

 

 • Στη συνέχεια ο agent, αφού έχει παραλάβει τα δικαιολογητικά και τα έχει ελέγξει, καταργεί στο WOMS τις 600 δωρεάν μονάδες και καταχωρεί το νέο αίτημα.

 

 • Εφόσον πρόκειται για την περίπτωση δικαιολογητικών της παραγράφου 5.1.3 και συνεπώς απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, ο agent καταχωρεί τη λέξη «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ» (με κεφαλαία ελληνικά) στο πεδίο της αίτησης «Σχόλια».

Η καταχώρηση των στοιχείων στο πεδίο «Σχόλια» θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάθε καταχώρηση πακέτου (φωνής, DP, πακέτα τηλεόρασης) στο WOMS. Η τελευταία αυτή ενέργεια είναι απαραίτητη για την ανά μήνα εξαγωγή λίστας αυτών των  πελατών από το ΙΤ και το μετέπειτα έλεγχο από την Υποδ/νση Μητρώων και Παροχών της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού, εάν ο αιτών είναι πράγματι δικαιούχος.

 

Διευκρινίζεται ότι ο συνταξιούχος μπορεί να δηλώσει και τηλ. σύνδεση που ανήκει στον ανταγωνισμό. Ο δικαιούχος, σε αυτήν την περίπτωση, συμπληρώνει τις 2 συνημμένες αιτήσεις  (αίτηση / εξουσιοδότηση καταναλωτή και αίτηση για φορητότητα αριθμού) και τις αποστέλλει στο fax 210-34 05 551 ή σκαναρισμένες στο e-mail oteproducts@ote.gr.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα ενεργό τηλεφωνικό νούμερο σε ΟΤΕ ή ανταγωνισμό, ο πελάτης πρέπει να αιτηθεί τηλεφωνική γραμμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 

6.            Τρόποι παροχής πακέτων

 

6.1          ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ

 

Εφόσον ο πελάτης είναι όντως δικαιούχος και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασυμβατότητας τόσο με τα άλλα Υπαλληλικά/Ομιλικά Προϊόντα όσο και με τα λοιπά απλά Προϊόντα/προσφορές, το νέο πακέτο
παρέχεται:

 • Μέσω της αίτησης Νέας Σύνδεσης (Νέος Πελάτης ή Νέος Λογαριασμός) για Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση, σύνδεση ISDN BRA, σύνδεση ISDN BRA DDI
 • Μέσω της αίτησης Νέας Σύνδεσης Φορητότητας για Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση, σύνδεση ISDN BRA, σύνδεση ISDN BRA DDI
 • Με αίτηση Προσθήκης OTE Talk
 • Όταν ο πελάτης ήδη διαθέτει κάποιο OTE Talk 24×7 ή OTE Talk 24×7 F2M, ή ΟΤΕ Τalk 24×7 F2M (4+8), με αίτηση  Ανανέωσης σε ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ χωρίς κανέναν περιορισμό σε σχέση με το πότε είχε πάρει το προηγούμενο πακέτο. Με την αντίστοιχη αίτηση (ανανέωσης)  μπορεί να γυρίζει από ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ σε τρέχουσα OTE talk 24/7 & 60’F2M (όποια είναι αυτή κάθε φορά).

 

 

6.2               Connx Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ και  Connx Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ

 

Εφόσον ο πελάτης είναι όντως δικαιούχος και έχουν ελεγχθεί οι κανόνες συμβατότητας τόσο με τα άλλα Υπαλληλικά/Ομιλικά Προϊόντα όσο και με τα λοιπά απλά Προϊόντα/προσφορές, τα νέα πακέτα  δίνονται με:

 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (νέος πελάτης),
 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (νέος λογαριασμός) και
 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (υπάρχων λογαριασμός)
 • Μετατροπή Πακέτου Προσφορών

 

Οποιοδήποτε ευρυζωνικό πακέτο μπορεί να μετατραπεί σε Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ ή Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ (αρκεί να φέρει το σωστό συνδυασμό Τμήματος Αγοράς & Τύπου Λογαριασμού, και κάθε Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ ή Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ μπορεί να μετατραπεί σε οποιοδήποτε ευρυζωνικό πακέτο.

 

 

6.3          OTE TV Μέσω Connx και OTE TV Μέσω Δορυφόρου

 

Εφόσον ο πελάτης είναι όντως δικαιούχος και εφόσον τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν για τα Υπαλληλικά OTE TV όσο και με τα λοιπά απλά Προϊόντα/προσφορές, τα νέα πακέτα δίνονται:

Για την OTE TV Μέσω Conn-x:

 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (νέος πελάτης),
 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (νέος λογαριασμός) και
 • Δημιουργία Πακέτου Προσφορών (υπάρχων λογαριασμός)
 • Προσθήκη OTE TV Μέσω Conn-x
 • Αλλαγή ταχύτητας ADSL και προσθήκη OTE TV Μέσω Conn-x
 • Αλλαγή προσφοράς  OTE TV Μέσω Conn-x

 

Για την OTE TV Μέσω Δορυφόρου:

 • Νέα Σύνδεση (ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου)
 • Μετατροπή προσφοράς ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου

 

Ισχύουν όλα τα τροποποιητικά αιτήματα και για τις δυο υπηρεσίες.

 

 

7.            Συμβατότητα νέων πακέτων προσφοράς με άλλες προσφορές/ πακέτα/προϊόντα

 

7.1          ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ

 

Η συμβατότητα  του πακέτου ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ με άλλες προσφορές / προϊόντα ακολουθεί την υφιστάμενη συμβατότητα του πακέτου OTETalk 24/7 F2M 12 μήνες. Για παράδειγμα η Νέα σύνδεση με ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ δεν μπορεί να συνδυαστεί με Συνοπτική Σύνδεση ή Παλμούς 16 KHz ή οποιοδήποτε Conn-X.

Στις σχετικές συνδυαστικές αιτήσεις δεν επιτρέπεται να επιλεχθούν ταυτόχρονα το ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ και οποιοδήποτε από τα  ΟΤΕ165 4+8, ΟΤΕ300 4+8.

 

Το ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ  είναι συμβατό με τα ακόλουθα πακέτα, ευκολίες κλπ.:

 

 • Εξωτερικό (Διεθνή απεριόριστα)
 • Κινητά 30΄, 60΄, 120΄, 240΄, 480΄
 • Διεθνείς Προορισμοί (ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Διεθνές μόνο)
 • Business Call Διεθνές (μόνο)
 • ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ Διεθνές (μόνο)
 • Ειδικές Εκπτώσεις ΑΜΕΑ & Διευκρινίζεται ότι «Προηγείται η εφαρμογή του πακέτου χρόνου ομιλίας του πελάτη  και μετά εφαρμόζεται η ειδική έκπτωση»
 • Προεπιλογή Φορέα

 

Το ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ δεν είναι συμβατό με τα ακόλουθα πακέτα, ευκολίες κλπ.:

 

 • Conn-x (Conn-x Αορίστου, Conn-x 12μηνη δέσμευση, Conn-x PAYT, ,Conn-x Κατεξοχήν, Conn-x@VoIP, Conn-x@Work και PLUS)
 • OTE Double Play Basic, OTE Double Play Economy, OTE Double Play Απεριόριστα, OTE Double Play Απεριόριστα Plus
 • DP 2 & 24Mbps, DP 2 & 24Mbps 4+8
 • Conn-x talk 24/7, Conn-x talk 24/7 F2M  (Conn-x Talk Όλη Μέρα, Conn-x Talk Όλη Μέρα + 60΄ Κινητά)
 • Conn-x Talk Βράδυ+ΣΚ
 • Conn-x Mixed 200, 300, 165 (4+8), 300 (4+8)
 • OTE All in One παλιό
 • ΟΤΕ Talk 24/7, ΟΤΕ Talk 24/7 F2M με 6μηνη δέσμευση, ΟΤΕ Απεριόριστα + 60 Κινητά με 12μηνη δέσμευση (ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα, ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα+60 Κινητά), ΟΤΕ Talk 24/7 F2M 4+8
 • ΟΤΕ Απεριόριστα Βράδυ + ΣΚ (ΟΤΕΤalk Βράδυ + ΣΚ)
 • ΟΤΕ Απεριόριστα 1-2-3 Προορισμοί (ΟΤΕTalk 1,2,3)
 • Επιλεγμένοι Προορισμοί και Δωρεάν Χρόνος
 • Business Call (ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ) Αστικοϋπεραστικά
 • Σταθερά 120, 240, 480,
 • Σταθερά 180
 • Σταθερά + Κινητά 200/300/180/165
 • ΟΤΕbusiness αστικά  500-750-1000, ΟΤΕbusiness υπεραστικά 100-200-300-500
 • Για το Εξοχικό, Για το Εξοχικό Σαββατοκύριακα και (Κατεξοχήν, Κατεξοχήν Plus)
 • Συνοπτική Σύνδεση (ούτε σαν κεφαλικό, ούτε να συμμετέχει σε ΣΣ)
 • Καρτοτηλέφωνα
 • Παλμοί 16 KHz
 • ISDN PRA γραμμή
 • Professional Tool
 • Για Συνταξιούχους (65+) (Ειδική έκπτωση Συνταξιούχοι 65+)
 • Για Φοιτητές (student pack) (Ειδική έκπτωση Φοιτητών)
 • WLR  τηλεφωνική σύνδεση
 • OTE Business Πακέτα Χρόνου
 • Συγκεντρωτικοί Λογαριασμοί
 • Ειδική Έκπτωση Υπαλλήλων/Συνταξιούχων ΟΤΕ

 

Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η παροχή ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ για λόγους ασυμβατότητας, δεν εξαφανίζεται από το μενού η αίτηση Προσθήκης. Εάν την επιλέξει ο χρήστης στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αυτής της αίτησης λόγω ύπαρξης άλλου μη συμβατού προϊόντος/πακέτου» και κλείνει η αίτηση.

 

Αντίστοιχα στις περιπτώσεις που υπάρχει ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ και δεν επιτρέπεται να διατεθεί κάποιο από τα προαναφερθέντα προϊόντα ή εκπτώσεις λόγω ασυμβατότητας, δεν  εξαφανίζονται οι αιτήσεις τους από το μενού, αλλά μόλις επιλεγούν εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αυτής της αίτησης στη συγκεκριμένη συνδρομή, λόγω του πακέτου Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ» και κλείνουν οι αιτήσεις.

 

 

7.2          Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ και Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ

 

Το Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ και το Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ δεν είναι συμβατά με τα ακόλουθα πακέτα, ευκολίες κλπ.:

 

 • OTE Double Play Basic, OTE Double Play Economy, OTE Double Play Απεριόριστα, OTE Double Play Απεριόριστα Plus
 • Conn-X Talk 24/7, Conn-X Talk 24/7 F2M, Conn-X Talk Β+ ΣΚ
 • ΟΤΕTalk 24/7, OTETalk 24/7 F2M, ΟΤΕTalk Β+ΣΚ, OTE TALK 24/7 (4+8)
 • OTE 300 (Προσφορά Ιουνίου), 165 και 160+20, 180, 200, 300 (πακέτα που δεν διατίθενται αλλά υπάρχουν ενεργά σε πελάτες), όπως και τα ΟΤΕ 165 4+8, ΟΤΕ 300 4+8
 • Κατεξοχήν, Κατεξοχήν plus
 • Conn-X Κατεξοχήν καιConn-X Κατεξοχήν Plus
 • Καρτοτηλέφωνα
 • Παλμοί 16 KHz
 • ISDN PRA γραμμή
 • ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ,  ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ
 • ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ, BUSINESS CALL
 • OTE BUSINESS Πακέτα Χρόνου
 • BDP
 • Πακέτα Χρόνου Double Play
 • ΟΤΕTalk 1,2,3
 • OTE 120, 240, 480
 • Professional Tool
 • Συγκεντρωτικούς λογαριασμούς
 • Ειδική έκπτωση Υπαλλήλων/Συνταξιούχων ΟΤΕ και ΑΜΕΑ

 

Το νέο πακέτο είναι συμβατό με τα ακόλουθα πακέτα, ευκολίες κλπ.:

 • ΟΤΕ  TV Μέσω Conn-x
 • Conn-X View
 • ΟΤΕTalkMobile(30, 60, 120, 240)
 • Συνοπτική Σύνδεση
 • Προεπιλογή Φορέα
 • Ειδική έκπτωση συνταξιούχων 65+,
 • Ειδική έκπτωση φοιτητών
 • Online Προστασία
 • ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΕΣ, BUSINESS CALL ΔΙΕΘΝΕΣ, ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ ΔΙΕΘΝΕΣ
 • Εξωτερικό (διεθνή απεριόριστα) μόνο σε Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ

7.3               OTE TV

 

Το ΟΤΕ TV Μέσω Conn-x δεν είναι συμβατό με τα ακόλουθα πακέτα, ευκολίες κλπ.:

 • Κατεξοχήν & Κατεξοχήν PLUS
 • Συνοπτική Σύνδεση (ούτε σαν κεφαλικό, ούτε να συμμετέχει σε ΣΣ)
 • Καρτοτηλέφωνα
 • Παλμοί 16 KHz
 • ISDN PRA γραμμή
 • Conn-x@work plus

 

Το ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου δεν είναι συμβατό με τα πακέτα που εκδίδουν μηνιαίο λογαριασμό (All in one, WLR)

 

8.    Επιπτώσεις στα πακέτα από τις μεταβολές των συνδέσεων

 

Οι διάφορες Μεταβολές της τηλεφωνικής σύνδεσης έχουν τις ακόλουθες επιδράσεις στο νέο πακέτο ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ.

 

Είδος Μεταβολής Επίπτωση
Μεταφορά στο ίδιο κέντρο/κτίριο Διατηρείται
Μεταφορά σε άλλο κέντρο Διατηρείται
Εσωτερική Φορητότητα Διατηρείται
Μεταβίβαση Καταργείται
Αλλαγή Αριθμού Σύνδεσης Διατηρείται
Μετατροπές (πλην της PSTN σε MSN) Διατηρείται
Μετατροπή PSTN σε MSN Καταργείται
Κατάργηση Βασικού Προϊόντος Καταργείται
Εξωτερική Φορητότητα Καταργείται
WLR Καταργείται
Αίτηση Μεριζόμενου Βρόχου Διατηρείται
Αίτηση Πλήρους Βρόχου Καταργείται
Νέα Σύνδεση ΑΡΥΣ/NG παρόχου Διατηρείται

 

 

Οι διάφορες Μεταβολές της τηλεφωνικής σύνδεσης έχουν τις ακόλουθες επιδράσεις στα νέα πακέτα Conn-x Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ και Conn-x Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ:

 

Είδος Μεταβολής Κατάργηση Πακέτου Προσφορών Σχόλια
Μεταφορά στο ίδιο κέντρο/κτίριο ΟΧΙ  
Μεταφορά σε άλλο κέντρο ΟΧΙ  
Μεταβίβαση ΝΑΙ Καταργείται. Παραμένει μόνο το ADSL highstream στον νέο πελάτη (ταρίφα αορίστου)
Αλλαγή Αριθμού Σύνδεσης ΟΧΙ  
Μετατροπές BRA σε PSTN & αντίστροφα

(πλην της PSTN σε MSN)

ΟΧΙ  
Μετατροπή PSTN σε MSN ΝΑΙ Καταργείται
Εσωτερική Φορητότητα ΟΧΙ  
Κατάργηση Βασικού Προϊόντος ΝΑΙ Καταργείται
Αλλαγή Ταχύτητας πακέτου προσφορών ΟΧΙ  
Αίτηση Εξωτερικής Φορητότητας ΑΥΤΟΜΑΤΗ Κατάργηση του πακέτου χωρίς χρέωση ποινής
Αίτηση Μεριζόμενου Βρόχου ΑΥΤΟΜΑΤΗ Κατάργηση του πακέτου χωρίς χρέωση ποινής
Αίτηση Πλήρους Βρόχου ΑΥΤΟΜΑΤΗ Κατάργηση του πακέτου χωρίς χρέωση ποινής
Αίτηση WLR/ Αίτηση ΑΡΥΣ / Αίτηση NG Παρόχων ΑΥΤΟΜΑΤΗ Κατάργηση του πακέτου χωρίς χρέωση ποινής
Αίτηση Κατάργησης Βασικού Προϊόντος (τηλεφ. σύνδεσης) ΑΥΤΟΜΑΤΗ Αυτόματη χρέωση ποινής

 

 

Για την ΟΤΕ TV ισχύουν αυτά που έχουν οριστεί στις ΒΕ των Υπηρεσιών.

 

 

9.     Λογαριασμός πελάτη

 

Στο λογαριασμό ΟΤΕ εμφανίζεται  μία μόνο γραμμή παγίου για το σύνολο των υπηρεσιών που απαρτίζουν το πακέτο (συμπεριλαμβανομένου και του παγίου τηλεφωνίας PSTN/ISDN).

 

Στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού εμφανίζεται:

 

9.1          Για το πακέτο ΟΤΕ Απεριόριστα Όλη Μέρα + 60΄Κινητά Ομίλου ΟΤΕ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

(Τηλεφ. Κίνηση – Χρήση Υπηρεσιών, Εφάπαξ και Περιοδικά Τέλη, Επιστροφές / Εκπτώσεις)

 

Χρεώσεις παγίων των Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

Τέλη  Όλη Μέρα +60’Κινητά [xx/xx/xxxx – yy/yy/yyyy]

Αναδρομικά: Τέλη Όλη Μέρα +60’Κινητά – Αστικά & Υπεραστικά

Αναδρομικά: Τέλη Όλη Μέρα +60’Κινητά – Προς Κινητά

 

Χρήση Προγραμμάτων και Υπηρεσιών ΕΚΤΟΣ παγίων

Αστικές Όλη Μέρα +60’Κινητά (Χ κλήσεις)                                        0€

Υπεραστικές Όλη Μέρα +60’Κινητά (Χ κλήσεις)                                              0€

Προς Κινητά  Όλη Μέρα +60’Κινητά (X κλήσεις)                                              0€

Προς Άλλα Σταθερά Δίκτυα Όλη Μέρα +60’Κινητά (X κλήσεις)                0€

 

Επιστροφές – Εκπτώσεις

 • Επιστροφικά: Τέλη Όλη Μέρα +60’Κινητά – Αστικά & Υπεραστικά
 • Επιστροφικά: Τέλη Όλη Μέρα +60’Κινητά – Προς Κινητά

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (συμπλήρωση σύμφωνα με το ΕΑΧΧ)

Ο νέος πελάτης του πακέτου μπορεί να πάρει μερική ανάλυση χωρίς να μετατρέπεται σε πλήρη ανάλυση και μάλιστα δωρεάν.

 

 

9.2          Για το πακέτο Connx Internet και Ομιλία PAYT Ομίλου ΟΤΕ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Βάσει του ΕΕΑΧ, η απεικόνιση των τελών στο λογαριασμό γίνεται όπως και στα αντίστοιχα εμπορικά πακέτα. Αναλυτικότερα, παρακάτω (όπου υπάρχει Χ επιλέγεται αντίστοιχα 2 ή 24Mbps).

 

Χρεώσεις παγίων των Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

Τέλη  Conn-x XMbps και Ομιλία [dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy]

Αναδρομικά: Τέλη Conn-x XMbps και Ομιλία – ADSL

Αναδρομικά: Τέλη Conn-x XMbps και Ομιλία – OnDSL HOME

 

 

Χρήση Προγραμμάτων και Υπηρεσιών ΕΚΤΟΣ παγίων

Αστικές

Υπεραστικές

 

Διεθνείς

Επιστροφές – Εκπτώσεις

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps και Ομιλία – ADSL

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps και Ομιλία – OnDSL HOME

 

 

9.3          Για το πακέτο Connx Internet και Ομιλία Double Play Ομίλου ΟΤΕ

Βάσει του ΕΕΑΧ, η απεικόνιση των τελών στο λογαριασμό γίνεται όπως και στα αντίστοιχα εμπορικά πακέτα. Αναλυτικότερα, παρακάτω (όπου υπάρχει Χ επιλέγεται αντίστοιχα 2 ή 24Mbps).

 

Χρεώσεις παγίων των Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

Τέλη  Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά [dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy]

Αναδρομικά:Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – Αστικά & Υπεραστικά

Αναδρομικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – Κινητά

Αναδρομικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – ADSL

Αναδρομικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – OnDSL HOME

 

Χρήση Προγραμμάτων και Υπηρεσιών ΕΝΤΟΣ παγίων[1]

Αστικές Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά

Υπεραστικές Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά

Προς Κινητά  Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά

Προς Άλλα Σταθερά Δίκτυα Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά

 

Επιστροφές – Εκπτώσεις

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – Αστικά & Υπεραστικά

 

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – Κινητά

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – ADSL

Επιστροφικά: Τέλη Conn-x XMbps Όλη Μέρα + 60′ Κινητά – OnDSL HOME

 

 

9.4          Για το πακέτο Τηλεόρασης Ομίλου ΟΤΕ

 

Χρεώσεις παγίων των Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

OTE TV (Full Pack) 12μηνη Δέσμευση [xx/xx/xxxx – yy/yy/yyyy]

OTE TV (Full Pack) Αορίστου [xx/xx/xxxx – yy/yy/yyyy]

ΟΤΕ Club on Demand [xx/xx/xxxx – yy/yy/yyyy]

OTE TV Προαιρετικό πακέτο  [xx/xx/xxxx – yy/yy/yyyy]

Αναδρομικά: OTE TV (Full Pack) 12μηνη Δέσμευση

Αναδρομικά: OTE TV (Full Pack) Αορίστου

Αναδρομικά: ΟΤΕ Club on Demand

Αναδρομικά: OTE TV Προαιρετικό πακέτο

 

Χρήση Video on Demand Υπηρεσιών

ΟΤΕ Cinema on Demand (x ταινίες)

 

Επιστροφές – Εκπτώσεις

Επιστροφικά: OTE TV (Full Pack) 12μηνη Δέσμευση

Επιστροφικά: OTE TV (Full Pack) Αορίστου

 

Επιστροφικά: ΟΤΕ Club on Demand

Επιστροφικά: OTE TV Προαιρετικό πακέτο 

 

 

10.   Διαχείριση στον Ήφαιστο

 

Πάγια διαδικασία

Σε περίπτωση ένταξης νέου πελάτη ADSL στα νέα πακέτα, παρέχεται δωρεάν ασύρματος τερματικός εξοπλισμός με την υφιστάμενη αιτιολογία 649 «Προσφορά Conn-x & WiFi modem». Υπενθυμίζεται ότι υφιστάμενοι πελάτες ευρυζωνικότητας δικαιούνται νέο router (ασύρματο) εφόσον είτε έχουν USB Modem και αναβαθμίζουν σε 24 Mbps είτε παίρνουν Conn-x TV και διαθέτουν εξοπλισμό που δεν το υποστηρίζει.

 

Για την OTE TV σε νέο αίτημα, ισχύουν οι αιτιολογίες 1143 (για την OTE TV Μέσω Conn-x) και 1843 (για την ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου) όπου πρέπει να εισάγεται ποσό έκπτωσης 100% για τον αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και 105,77€ για τον αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο (υπηρεσία ΟΤΕ TV Μέσω Conn-x). Για πελάτες που διαθέτουν κάποιο παλιό και ασύμβατο μοντέλο εξοπλισμού (modem), θα τους διατίθεται νέος εξοπλισμός με την ίδια αιτιολογία (1143) και με έκπτωση 100%.


 

11. Εξυπηρέτηση πελατών

 

Για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματος ή για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αριθμό 1249 (από σταθερά ΟΤΕ, κινητά Cosmote και Voicenet).

 

12Έναρξη εμπορικής διάθεσης

Ως έναρξη διάθεσης του πακέτου ορίζεται η 27η Απριλίου 2012.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 1. Aίτηση / εξουσιοδότηση καταναλωτή
 2. Aίτηση για φορητότητα αριθμού

 

 

 

 

 

 

         Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                                                                                                                                    Γ. ΨΥΡΡΗΣ

ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ                                                                                       ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ OTE TV                                                                                                     ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

                                                                                                                                                                                   

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Π. Βασιλάκης

 


 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s