ΕΚΠΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Cosmote 30% ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ

Βερανζέρου 13 ΑΘΗΝΑ 10677
Τηλέφωνα: 210-3821338
210-3823769
  Φαξ: 210-3824752
E-Mail: pssote@otenet.gr

APliJ. Πρωτ.15129/Φ7        ΑΘΗΝΑ 25/4/2013

Συναδέλφισες , Συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι,

 Περιποιεί τιμήστηΔίοίκησητου ΟμίλουΟΤΕ-,το ότιέκανεαποδεκτό το αίτημα του

Συλλόγου μας, προκειμένου τα μέλη μας, τα προερχόμενα από τον ΟΤΕ , τύχουν ενός εκπτωτικού Πακέτου της Cosmote .

Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ευχαριστούμε, από καρδιάς, όλα τα Στελέχη του
Ομίλου ΟΤΕ, τα οποία συνετέλεσαν στο να υλοποιηθεί αυτή η προσφορά και ιδιαίτερα
ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Μιχάλη Τσαμάζ .

Θεωρούμε την προσφορά, ως αναγνώριση των θυσιών και της προσφοράς όλων ημών, των
Συνταξιούχων και μελών του Συλλόγου μας, στο γιγάντωμα του Οργανισμού και
προσδοκάμε η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, να είναι πάντα δίπλα, σε όλους εμάς τους
Συνταξιούχου; του, οι οποίοι πιστέψαμε και πιστεύουμε ότι ο ΟΤΕ είναι κομμάτι από τη
ζωή μας.

Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει να σας γνωστοποιήσει το γεγονός και να σας προτρέψει
όλες και όλους να προστρέξετε και να επωφεληθείτε της προσφοράς , η οποία δεν είναι
αμελητέα τούτες τις δύσκολες για όλους μας ώρες, αφού όπως θα διαπιστώσετε είναι -30
%,
στα πάγια κάθε επιλεγόμενου πακέτου Cosmote .

                                                     –                                                                                                                       Σας εσωκλείουμε σχετικές οδηγίες, χρήσης της « ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ », όπως τις έχει αποτυπώσει η Cosmote . Ευχόμαστε από καρδιάς και σε άλλα με υγεία και καλή Ανάσταση.

Created by DPE, Copyright IRIS 2009

ΟΔΗΓΙΕΣCOSMOTE

Οι οποίες αφορούν την Προσφορά -30% ,για μέλη Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ

1. Περιγραφή Προσφοράς

Από τις 22/04/2013 θα ισχύει προσφορά 30% στο μηνιαίο πάγιο όλων των Οικιακών
Συμβολαίων και ΚαρτοΣυμβολαίων COSMOTE, για τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ
.

Η προσφορά ισχύει για μια σύνδεση ανά δικαιούχο.

2. Διαδικασία ενεργοποίησης της προσφοράς

* Για να μπορέσει να επωφεληθεί της προσφοράς έναςδικαιούχος μπορεί να μεταβεί σε
ένα κατάστημα ΟΤΕ ήCΟSΜΟΤΕ έχοντας μαζί μια βεβαίωση μέλους από το Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ
.

Για υφτστάμενες συνδέσεις υμβολαίου &ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE ,· η ενεργοποίηση της νέας Προσφοράς θα μπορεί να γίνει και μέσω Customer Care με
παράλληλη αποστολή της Βεβαίωσης μέλους με F ΑΧ από το δικα
ιούχο.

* Η προσφορά ενεργοποιείται σε όλα τα Προγράμματα Συμβολαίου & ΚαρτοΣυμβολαίου
COSMOTE (πλην COSMOTE Μηδενικού Παγίου
& COSMOTE ΠΕΠ).

* Όσοι δικαιούχοι της προσφοράς είναι υφιστάμενοι συνδρομητές σε Πρόγραμμα

Συμβολαίου

../ COSMOTE ΠΕΠ

../ COSMOTE Group 1-5

../ COSMOTE Business Plus

θα μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα προσφορά αν μεταφερθούν σε κάποιο
εμπορικά διαθέσιμο Πρόγραμμα Συμ
βολαίου COSMOTE.

3. Συνδυασμός με Εκπτωτικά Σχήματα

Κάθε σύνδεση που έχει ενεργοποιημένη την προσφορά μπορεί να συμμετέχει σε
ε
κπτωτικά σχήματα

Οικογενειακό Πακέτο
Smart Play

και να επωφεληθεί της έκπτωσης που προσφέρει το εκάστοτε εκπτωτικό σχήμα επί του
αρχικού παγίου.

Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά αφορά μόνο τη μία σύνδεση Συμβολαίου (φωνή) που
συμμετ
έχει σε οποιοδήποτε Εκπτωτικό Σχήμα και όχι τα υπόλοιπα μέλη.

4.Συνδυασμός με Έκπτωση Αντί Επιδότησης (SIM Only)

Κάθε σύνδεση που έχει ενεργοποιημένη την προσφορά μπορεί να συνδυασθεί με την
../ Έκπτωση αντί επιδότησης (SIMO)

και να επωφεληθεί της έκπτωσης που προσφέρει το SIMO επί του αρχικού παγίου.

5.Συνδυασμός με σχετικές Προσφορές
Η νέα προσφορά 30% δεν μπορεί να συνδυασθεί με

../ Προσφορά για Ανέργους & Συνταξιούχους

../ Προσφορά για πρώην Εργαζομένους ΟΤΕ (Εθελουσία 2012)

Σε περίπτωση που σε µια σύνδεση έχει ήδη ενεργοποιηθεί µια από τις παραπάνω
Προσφορές, τότε θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η εκάστοτε Προσφορά και να
ενεργοποιηθεί η νέα Προσφορά 30% για µέλη Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ.

6.Διαδικασία επιδοτήσεων

Ισχύει η υφιστάµενη διαδικασία επιδοτήσεων των προγραµµάτων Συµβολαίου &
ΚαρτοΣυµβολαίου.

Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος, θα δικαιούται επιδότηση συσκευής µετά τη λήξη της
δέσµευσης που τυχόν έχει λόγω της σύνδεσης COSMOTE που κατέχει (Συµβόλαια
COSMOTE, ΚαρτοΣυµβόλαιο COSMOTE, COSMOTE ΠΕΠ) ή της εταιρικής σύνδεσης
της ΟΤΕ Α.Ε. που χρησιµοποιού
σε (πχ COSMOTE Group 15, COSMOTE Business
Plus).

7Άλλες διευκρινίσεις

* Σε περίπτωση που η σύνδεση που συµµετέχει στην προσφορά µεταβιβασθεί σε άλλο
φυσικό πρόσωπο, η προσφορά απενεργοποιείται αυτοµάτως.

* Σε περίπτωση που η σύνδεση που συµµετέχει στην προσφορά µεταβεί σε οικονοµικό
πρόγραµµα συµβατό µε την προσφορά, η προσφορά θα παραµένει.

* Σε περίπτωση που η σύνδεση που συµµετέχει στην προσφορά µεταβεί σε οικονοµικό
πρόγραµµα µη συµβατό µε την προσφορά, η προσφορά θα απ
ενεργοποιείται.

* Σε περίπτωση εικονικής µεταβίβασης, η προσφορά θα παραµένει.

* Σε περίπτωση σύνδεσης COSMOTE Ιιιιειτιει Anyway, η προσφορά θα αφορά µόνο το
π
άγιο του προγράµµατος Συµβολαίου φωνής µε το οποίο συνδέεται το COSMOTE
Intem
et Any Way.

* Ισχύει η υφιστάµενη διαδικασία πιστοληπτικού ελέγχου & είσπραξης οφειλών για
συνδροµητές Συµβολαίου & ΚαρτοΣυµβολαίου COSMOTE.

* Ισχύει η υφιστάµενη διαδικασία έκδοσης & πληρωµής λογαριασµού για συνδροµητές
Συµβολαίου
& ΚαρτοΣυµβολαίου COSMOTE.

* Ισχύει ο υφιστάµενος τρόπος εµφάνισης των χρεώσεων στο λογαριασµό του κάθε
προγράµµατος. Η έκπτωση που αντιστοιχεί στην προσφορά θα εµφανίζεται στο πεδίο
‘Λοιπές Χρεώσεις
/ Εκπτώσειςµε λεκτικό:

Έκπτωση παγίου για πρώην εργαζ. ΟΤΕ’.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τοπικού Τμήματος Χανίων ότι οι Βεβαιώσεις  για τα μέλη Νομού Χανίων ευρίσκονται στο Γραφείο μας και η παραλάβει τους θα γίνεται κατόπιν συνένωσης με τα τηλεφωνά

697899862 Χατζηδάκη Σ

6974099853 Μαυρεδάκης Ε

6977300307 Μπουρμπάκης Ι

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s