Φορονομοσχέδιο με αφορολόγητο €9.091, νέες κλίμακες και συντελεστές (πίνακες)

Lykavitos.gr   19-4-2016

Τις νέες φορολογικές κλίμακες που προτείνει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος όταν εκτός από 9CE4B82A3368206A1F21963ECA16BEFDμισθωτές υπηρεσίες υπάρχει και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, την αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων, τους νέους αυξημένους συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων αλλά και τη νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης περιλαμβάνει το κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
Μισθωτοί συνταξιούχοι
Αναδρομικά από την 1η/1/2016 οι μισθοί και οι συντάξεις θα φορολογούνται με τις εξής κλίμακα:

 Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχ. Δραστηριότητα)
Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Στο φόρο που προκύπτει από αυτή την κλίμακα χορηγείται έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ (από 2.100 ευρώ που δίνεται σήμερα), η οποία δίνεται ολόκληρη για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και απομειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το έμμεσο αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται στα 9.091 ευρώ από 9.550 ευρώ που είναι σήμερα.

Για παράδειγμα, σε μισθωτό με εισόδημα 21.000 ευρώ εισόδημα δίνεται έκπτωση φόρου 1.990 ευρώ.

Συνδυασμός μισθού με ελευθέριο επάγγελμα
Στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα, το συνολικό του εισόδημα θα αθροίζεται και θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών αλλά η έκπτωση φόρου έως 2.000 ευρώ θα δίνεται μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, σε φορολογούμενο που έχει ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή σύνταξη 25.000 ευρώ και άλλα 5.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, το σύνολο των 30.000 ευρώ θα φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών αλλά θα χορηγείται έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ και όχι 1.900 ευρώ, όπως θα συνέβαινε εάν δινόταν η έκπτωση φόρου για το σύνολο του εισοδήματος.

Σημαντική είναι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου ότι μετρά το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή αναγνωρίζονται επαγγελματικές δαπάνες.

Αγρότες
Οι αγρότες θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και με την έκπτωση φόρου, δηλαδή με αφορολόγητο όριο 9.091 ευρώ. Παραμένουν αφορολόγητες οι επιδοτήσεις για ποσό έως 12.000 ευρώ.

Ενοίκια
Παραμένει η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, αλλά αυξάνονται οι συντελεστές. Ειδικότερα τα ενοίκια θα φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (€) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

 

Οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι σήμερα 11% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33% για υψηλότερο εισόδημα.

Μερίσματα
Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 15%, ορίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:

 Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0-12.000 0%
12.001-20.000 2,2%
20.001-30.000 5,00%
30.001-40.000 6,50%
40.001-65.000 7,50%
65.001-220.000 9,00%
>220.000 10,00%

Φόρος στα τυχερά παιχνίδια

Στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο συντελεστής φορολόγησης των ακαθάριστων εσόδων φορολογούνται, αντί για 30%, στο 35%.

Επιπτώσεις για μισθωτούς επαγγελματίες
Στους μισθωτούς και συνταξιούχους το αποτέλεσμα των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα και την κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης είναι… χειρουργικό, αφού ενώ προκύπτουν «εντυπώσεις» για μείωση φορολογικού βάρους σε μεσαία εισοδήματα, στην πράξη οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν επιβαρύνσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 9.100 ευρώ έως και τα 27.000 ευρώ, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η πλειονότητα πλέον της λεγόμενης μεσαίας τάξης των μισθωτών. Οι ελαφρύνσεις εντοπίζονται σε δυο ζώνες εισοδήματος. Μεταξύ των 28.000 έως 44.000 ευρώ που κυμαίνονται από 34 έως και 429 ευρώ καθώς και των 51.000 έως και 58.000 ευρώ που κυμαίνονται από 4 έως και 459 ευρώ ετησίως.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι ελαφρύνσεις αυτές αποτελούν και μια προσπάθεια με μετριασθεί η επιβάρυνση για όσους μισθωτούς έχουν και εισόδημα από μπλοκάκι καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη εισοδήματος και με την άθροιση του εισοδήματός τους και την φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών θα υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις.

Αναλυτικά ο πίνακας των μεταβολών στο φορολογικό βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων με συνδυασμό της νέας κλίμακας εισοδήματος και της νέας κλίμακας εισφοράς αλληλεγγύης έχει ως εξής

Εισόδημα Φορος σήμερα Εισφορά σήμερα Φόρος 2016 Εισφορά 2016 Σύνολο φόρου σήμερα Σύνολο φόρου 2016 Διαφορά
8000 0 0 0 0 0 0 0
9000 0 0 0 0 0 0 0
10000 100 0 200 0 100 200 100
11000 320 0 420 0 320 420 100
12000 540 0 640 0 540 640 100
13000 760 91 860 22 851 882 31
14000 980 98 1080 44 1078 1124 46
15000 1200 105 1300 66 1305 1366 61
16000 1420 112 1520 88 1532 1608 76
17000 1640 119 1740 110 1759 1850 91
18000 1860 126 1960 132 1986 2092 106
19000 2080 133 2180 154 2213 2334 121
20000 2300 140 2400 176 2440 2576 136
21000 2520 294 2700 226 2814 2926 112
22000 2840 308 3000 276 3148 3276 128
23000 3160 322 3300 326 3482 3626 144
24000 3480 336 3600 376 3816 3976 160
25000 3800 350 3900 426 4150 4326 176
26000 4220 364 4200 476 4584 4676 92
27000 4640 378 4500 526 5018 5026 8
28000 5060 392 4800 576 5452 5376 -76
29000 5480 406 5100 626 5886 5726 -160
30000 5900 420 5400 676 6320 6076 -244
31000 6320 620 5770 741 6940 6511 -429
32000 6740 640 6160 806 7380 6966 -414
33000 7160 660 6540 871 7820 7411 -409
34000 7580 680 6920 936 8260 7856 -404
35000 8000 700 7300 1001 8700 8301 -399
36000 8420 720 7680 1066 9140 8746 -394
37000 8840 740 8060 1131 9580 9191 -389
38000 9260 760 8440 1196 10020 9636 -384
39000 9680 780 8820 1261 10460 10081 -379
40000 10100 800 9200 1326 10900 10526 -374
41000 10520 820 9660 1401 11340 11061 -279
42000 10940 840 10100 1476 11780 11576 -204
43000 11360 860 10550 1551 12220 12101 -119
44000 11780 880 11000 1626 12660 12626 -34
45000 12200 900 11450 1701 13100 13151 51
46000 12620 920 11900 1776 13540 13676 136
47000 13040 940 12350 1851 13980 14201 221
48000 13460 960 12800 1926 14420 14726 306
49000 13880 980 13250 2001 14860 15251 391
50000 14300 1000 13700 2076 15300 15776 476
51000 14720 2040 14150 2151 16760 16301 -459
52000 15140 2080 14600 2226 17220 16826 -394
53000 15560 2120 15050 2301 17680 17351 -329
54000 15980 2160 15500 2376 18140 17876 -264
55000 16400 2200 15950 2451 18600 18401 -199
56000 16820 2240 16400 2526 19060 18926 -134
57000 17240 2280 16850 2601 19520 19451 -69
58000 17660 2320 17300 2676 19980 19976 -4
59000 18080 2360 17750 2751 20440 20501 61
60000 18500 2400 18200 2826 20900 21026 126
61000 18920 2440 18650 2901 21360 21551 191
62000 19340 2480 19100 2976 21820 22076 256
63000 19760 2520 19550 3051 22280 22601 321
64000 20180 2560 20000 3126 22740 23126 386
65000 20600 2600 20450 3201 23200 23651 451


Ελεύθεροι επαγγελματίες
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύει η ίδια κλίμακα φορολόγησης με τους μισθωτούς αλλά χωρίς την έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών θα είναι ελαφρύνσεις για όσους έχουν ετήσιο δηλούμενο εισόδημα έως 32.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα. Ωστόσο, ακόμη και για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 32.000 ευρώ θα υπάρξουν επιβαρύνσεις λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών περίπου στο 27%. Στην πράξη, δηλαδή, θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα ελαφρυνθούν.

Εισόδημα Φορος σήμερα Εισφορά σήμερα Φόρος 2016 Εισφορά 2016 Σύνολο φόρου σήμερα Σύνολο φόρου 2016 Διαφορά

8000

2080

0

1760

0

2080

1760

-320

9000

2340

0

1980

0

2340

1980

-360

10000

2600

0

2200

0

2600

2200

-400

11000

2860

0

2420

0

2860

2420

-440

12000

3120

0

2640

0

3120

2640

-480

13000

3380

91

2860

22

3471

2882

-589

14000

3640

98

3080

44

3738

3124

-614

15000

3900

105

3300

66

4005

3366

-639

16000

4160

112

3520

88

4272

3608

-664

17000

4420

119

3740

110

4539

3850

-689

18000

4680

126

3960

132

4806

4092

-714

19000

4940

133

4180

154

5073

4334

-739

20000

5200

140

4400

176

5340

4576

-764

21000

5460

294

4690

226

5754

4916

-838

22000

5720

308

4980

276

6028

5256

-772

23000

5980

322

5270

326

6302

5596

-706

24000

6240

336

5560

376

6576

5936

-640

25000

6500

350

5850

426

6850

6276

-574

26000

6760

364

6140

476

7124

6616

-508

27000

7020

378

6430

526

7398

6956

-442

28000

7280

392

6720

576

7672

7296

-376

29000

7540

406

7010

626

7946

7636

-310

30000

7800

420

7300

676

8220

7976

-244

31000

8060

620

7670

741

8680

8411

-269

32000

8320

640

8040

806

8960

8846

-114

33000

8580

660

8410

871

9240

9281

41

34000

8840

680

8780

936

9520

9716

196

35000

9100

700

9150

1001

9800

10151

351

36000

9360

720

9520

1066

10080

10586

506

37000

9620

740

9890

1131

10360

11021

661

38000

9880

760

10260

1196

10640

11456

816

39000

10140

780

10630

1261

10920

11891

971

40000

10400

800

11000

1326

11200

12326

1126

41000

10660

820

11450

1401

11480

12851

1371

42000

10920

840

11900

1476

11760

13376

1616

43000

11180

860

12350

1551

12040

13901

1861

44000

11440

880

12800

1626

12320

14426

2106

45000

11700

900

13250

1701

12600

14951

2351

46000

11960

920

13700

1776

12880

15476

2596

47000

12220

940

14150

1851

13160

16001

2841

48000

12480

960

14600

1926

13440

16526

3086

49000

12740

980

15050

2001

13720

17051

3331

50000

13000

1000

15500

2076

14000

17576

3576

51000

13330

2040

15950

2151

15370

18101

2731

52000

13660

2080

16400

2226

15740

18626

2886

53000

13990

2120

16850

2301

16110

19151

3041

54000

14320

2160

17300

2376

16480

19676

3196

55000

14650

2200

17750

2451

16850

20201

3351

56000

14980

2240

18200

2526

17220

20726

3506

57000

15310

2280

18650

2601

17590

21251

3661

58000

15640

2320

19100

2676

17960

21776

3816

59000

15970

2360

19550

2751

18330

22301

3971

60000

16300

2400

20000

2826

18700

22826

4126

61000

16630

2440

20450

2901

19070

23351

4281

62000

16960

2480

20900

2976

19440

23876

4436

63000

17290

2520

21350

3051

19810

24401

4591

64000

17620

2560

21800

3126

20180

24926

4746

65000

17950

2600

22250

3201

20550

25451

4901

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s