Αναδρομικό πλαφόν στις κύριες συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ

Capital.gr του Δημήτρη Κατσαγάνη

Άγριο αναδρομικό «τσεκούρι» περιμένει όσους συνταξιούχους παίρνουν ατομική κύρια σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πολλαπλές (δηλαδή πάνω από μία) κύριες συντάξεις πάνω από 3.000 ευρώ.

Και αυτό γιατί από 1/6/2016 κόβεται κάθε ευρώ που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ στην περίπτωση των ατομικών κύριων συντάξεων, αλλά και κάθε ευρώ που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ στην περίπτωση των πολλαπλών -δηλαδή από 2 και πάνω- κύριων συντάξεων.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας κατ΄ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 12/5/2016.

Σύμφωνα με παραδείγματα που προβλέπει η εγκύκλιος μία ατομική κύρια σύνταξη (το καθαρό ποσό, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά τις διάφορες κρατήσεις) μπορεί να μειωθεί ακόμα και κατά 146 ευρώ ή 7,6%.

Επειδή, όμως, η μείωση αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από 1/6/2016, η ατομική αυτή σύνταξη θα υποστεί επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις για το επτάμηνο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016 συνολικού ύψους 1.022 ευρώ (7 Χ 146 ευρώ /μήνα).

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από πρόσφατη τροπολογία του Υπ. Εργασίας, οι κρατήσεις αυτές θα πρέπει να ανέρχονται μηνιαίως στο 10% της ατομικής κύριας σύνταξης (μετά τη μείωση της). Έτσι η αναδρομική κράτηση η οποία θα εφαρμοστεί, πιθανόν από τον ερχόμενο Ιανουάριο, (οι συντάξεις θα καταβληθούν τέλη Δεκεμβρίου λόγω Χριστουγέννων) θα ανέλθει στα 176 ευρώ ανά μήνα. Συνεπώς, η ατομική σύνταξη του παραπάνω παραδείγματος θα υποστεί μία μείωση 146 ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου και ταυτόχρονα την πρώτη αναδρομική κράτηση των 176 ευρώ. Έτσι ο εν λόγω συνταξιούχος θα χάσει αυτό το μήνα 322 ευρώ ή 16,8%.

Η εγκύκλιος αφορά τις τις καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα ακόλουθα:

Ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης τα 2.000 ευρώ

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων που προκύπτουν με βάση τη νομοθεσία της περιόδου 2011 -2012 (σ.σ. κυρίως εισφορές αλληλεγγύης υπέρ ΑΚΑΓΕ).

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων κλπ.

Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό.

Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της παραπάνω διάταξης.

Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Παράδειγμα
* Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 € ).
Το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €.
Στο ποσό των 2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000=120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000- 120)*6%=112,80 €].
Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120- 112,80 = 1767,20 € (μικρότερο των 1.913,24€) .

Σε συνταξιούχο που πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 2.015,80 € ( της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €.

Ανώτατο όριο (πολλαπλών) συντάξεων τα 3000 ευρώ
Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ως καθαρό ποσό εννοείται:
α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας

β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων της περιόδου 2011-12 των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη

γ) Διευκρινίζεται , τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).

Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ 4 των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.

Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.

Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.

Παράδειγμα
*Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €.

Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€).

Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€.

Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €.

Διάρκεια ισχύος των πλαφόν
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών φορέων .

Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών.

* Δείτε την εγκύκλιο στη δεξιά στήλη «Σχετικά Αρχεία»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s