Δ.Σ-Περιφερειακού Τμήματος Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος                                              Χανίων

Πρόεδρος: Μαυρεδάκης Ευτύχης

Αντιπρόεδρος :Τσιμπισκάκης Μάκης

Γραμματέας: Ερηνάκης Χαράλαμπος

Ταμίας: Μαλαμάς Στέλιος                 

               Εδικός Γραμματέας:     Αποστολάκης Εμμανουήλ