Δ.Σ-Περιφερειακού Τμήματος Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  Χανίων

ΠρΟεδρος: ΜαυρεδΑκης Ευτύχης

ΑντιπρΟεδρος :ΑποστολΑκης ΕμμανοΥΗλ

scan0002

Γραμματέας: ΕρηνΑκης Χαράλαμπος

Ταμίας: ΜπουρμπΑκης  ΙωΑννης

                                IMG_0289

               ΕδικΟς Γραμματέας:     ΤζανοΥκος ΕμμανοΥΗλ

Advertisements