Κεντρικο.-Δ.Σ

Κεντρικό Δ.Σ

Ολοκληρώθηκαν οι Εκλογικές Διαδικασίες του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ και στις 9/11/2014 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα και εξέλεξε το νέο Προεδρείο του Συλλόγου.

    Πρόεδρος:  Κωνσταντίνος Λουκόπουλος

    Αντιπρόεδρος: Λουκάς Μπαλωμένος

   Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Μπιρμπιλής

    Ταμίας: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

   Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Αμαλία Γκινάκη

   Ειδικός Γραμματέας:  Γεώργιος Αρνής

  Έφορος Οργανωτικού: Σόνια Λάζαρη

 Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  Χρήστος Δαλάκας

  Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Γεώργιος Μεράκος

  Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  Διονυσία Ανάγνου

  Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Γεώργιος Κουτσιμπογεώργος

Μέλος ΔΣ Εκπρ. Μείζονος Περιφέρειας Ηρακλείου:                                Ηρακλής Κουτάντος

Μέλος ΔΣ  Εκπρ. Μείζονος Περιφέρειας Θεσ/νικης:                                 Άγγελος Βουκάντσης

Μέλος ΔΣ Εκπρ. Μείζονος Περιφέρειας Ιωαννίνων:                                   Βασίλειος Μούκας

Μέλος ΔΣ Εκπρ. Μείζονος Περιφέρειας Κομοτηνής:                  Κωνσταντίνος Παρίτσης

Μέλος ΔΣ  Εκπρ.  Μείζονος  Περιφέρειας  Λάρισας:                              Μιχαήλ Μπαχτσές

Μέλος ΔΣ Εκπρ. Μείζονος Περιφέρειας Μυτιλήνης:                 Κωνσταντίνος Τσαγκουρνής

Μέλος  ΔΣ  Εκπρ.  Μείζονος  Περιφέρειας  Πατρών:                            Ιωάννης Χαρμπίλας

Μέλος  ΔΣ  Εκπρ.  Μείζονος Περιφέρειας Τρίπολης:                              Μαρία Κουβαβά

Advertisements